วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตารางวางแผนการเงินให้ถึงสิ้นเดือน


เมื่อถึงจุดเปลี่ยนของชีวิต จุดที่เงินเดือนใกล้หมดตั้งแต่ยังไม่สิ้นเดือน การจะอยู่รอดถึงสิ้นเดือนเราต้องวางแผนเป็นอย่างดี ผมมได้ทำตาราง excel สามารถวางแผนชีวิตได้ ง่ายๆแค่ใส่สมมติฐานทางการเงินที่ช่องสีเหลือ จากนั้นตารางจะคำนวณ ทุกอย่างให้เอง เหลือแค่ทำตามแผนเท่านั้นเริ่มต้นจากการกรอกข้อมูลเบื้อต้น โดยนับเงินในกระเป้าก่อนว่าเหลือเท่าไร,หลืออีกกีวันถึงสิ้นเดือน และเรามีค่าใช้จ่ายคงที่ต่อวันเท่าไรเช่นค่าเดินทางที่ยังไงก็ต้องจ่ายลดไม่ได้ ตารางจะคำนวณมาให้ว่าหักต้นทุนคงที่แล้วเหลือเงินกินเท่าไร และเฉลี่ยกี่บาท

ตารางที่สองจะเป็นการคำนวณว่าจากเงินที่เหลือจะสามารถซื้อของอะไรตุนไว้ได้บ้าง โดยทำสินค้าไว้ 10 ชนิด ใส่ค่าราคาไป ตารางจะคำนวณให้ว่าซื้อได้มากสุด (max) เท่าไร ให้เราใส่จำนวน ตารางจะคำนวณให้ว่าใช้เงินเท่าไร และเหลือบไปดูยอดรวมว่าใช้เงินไปเท่าไร และเหลืออีกเท่าไรก็พยายามจัดสรรปันส่วนให้พอดีครับผม

ไอเดียเพิ่มเติมจัดสรรเงินครับ
เครียดจัด เหลือเงินติดบัญชี 1800 บาท จะอยู่ยังไงให้ถึงสิ้นเดือน
http://pantip.com/topic/31208626
ชีวิตย่ำแย่ เหลือเงินติดตัว 300 บาท จะอยู่ถึงสินเดือนยังไง
http://pantip.com/topic/31951701
มีงบเหลืออยู่ 200 ต้องอยู่ให้ได้ถึงสิ้นเดือน ทำอะไรกินดีคะ
http://pantip.com/topic/31563689
300 บาท กับอีก 7 วัน ที่เงินเดือนจะออก จะรอดหรือไม่?
http://pantip.com/topic/33543256

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

จิตวิทยาลงทุนวิถีพุทธ

จิตวิทยาลงทุนวิถีพุทธ
วิถีพุทธเป็นวิชาแก้ทุกข์ นำมาประยุกต์คือลงทุนไม่ให้ทุกข์
ส่วนเรื่งอกำไรขาดทุนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน
อารมณ์นักลงทุน

ในเชิงพุทธมองอารมณ์เหล่านี้เป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้
กิเลศพวกโทสะจะมีลักษณะอยากผลักออก
กิเลศพวกโลภะจะมีลักษณะอยากดึงเข้า
กิเลศเกิดคู่กับโมหะความหลง
ความหลงตรงข้ามกับสติ
สติคือการระลึกได้ มีการเห็นสภาวะบ่อยๆเป็นเหตใกล้
เมื่ออารมณ์เหล่าหนี้เข้ามารู้ทันมันก็จะดับไป
ที่เห็นอารมณ์ยังค้างเพราะแทนที่จะไปรู้ใจว่ากำลังมีโทสะ โลภะ
ไปเอาใจไปอยู่ที่สิ่งกระทบคือกราฟ งบ กิเลศก็เกิดเรื่อยๆ

มีสติวิเคราะห์หุ้นด้วยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูด้วยใจที่เป็นกลาง จะเห็นว่า ผลประกอบการ กราฟ เป็นสิ่งทีี่ถูกรู้ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเหตุปัจจัย และไม่อยู่ในอำนาจบังคับ

หุ้นขึ้นลงเรื่องของมึง แค่เอาเงินไปอยู่ในหุ้นที่กำลังทำเหตุให้ขึ้น เดี๋ยวมันก็วิ่ง ส่วนอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ผ่านมาผ่านไปตามสิ่งที่มากระทบ

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อ่าน Fact Sheet หุ้นอย่างไร เข้าใจธุรกิจ

 Fact Sheet เป็นรายงานสรุปข้อมูลที่เพียงพอกับการวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้นที่หลายคนยังไม่รู้
วันนี้นำเสนอวิดิโอดีๆจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พาไล่ดูทีละรายการเลยยอดมาก

พาไปดู งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด อัตราส่วนทางการเงิน

เชิญดูแล้วดูอีกโดยพลัน

สำหรับคนที่อยากลงทุนกองทุน ก็มีวิดิโอสอนดู fund factsheet