วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อ่าน Fact Sheet หุ้นอย่างไร เข้าใจธุรกิจ

 Fact Sheet เป็นรายงานสรุปข้อมูลที่เพียงพอกับการวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้นที่หลายคนยังไม่รู้
วันนี้นำเสนอวิดิโอดีๆจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พาไล่ดูทีละรายการเลยยอดมาก

พาไปดู งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด อัตราส่วนทางการเงิน

เชิญดูแล้วดูอีกโดยพลัน

สำหรับคนที่อยากลงทุนกองทุน ก็มีวิดิโอสอนดู fund factsheet

วงจรการเกิด super cycle

ดร วิศิษฐ์ funflow
สรุปในชาร์ทพยายามจะบอกว่าทุกๆ 10 ปี เกิด supercycle 1 รอบ ใน 1 รอบมีคนรวยเกิดขึ้นแล้วก็มีคนจนลง อยากรู้ว่าหุ้นไทยทำไมถึงจะไป 2200 จุด แล้วกระโดดไปถึง 4000 จุดในอีก 17 ปีข้างหน้า