วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564

แนวโน้มของอุตสาหกรรมและการประเมินมูลค่าหุ้น ด้วย PE

มูลค่าหุ้นคือการเงินกระแสเงินสดในอนาคตของกิจการด้วยเงินในปัจจุบัน แนวโน้มของอุตสาหกรรมมีผลอย่างไรกับการประเมินมูลค่าหุ้นมาดูกัน

เริ่มจากการประเมินมูลค่าหุ้นด้วย DDM dividend discount model 

P = D1/k-g_____(1)
D1 ปันผลปีหน้า
k ผลตอบแทนที่คาดหวัง
g การเติบโต

ตามสมการบอกว่า ถ้าการเติบโตในอนาคต g คงที่ไปจนไม่มีที่สิ้นสด ราคาหุ้นที่คำนวณได้ คือราคาที่ทำใหได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ k นั่นเอง

ไปหา PE โดยนำ กำไรไปหารตลอด

P/E = D/E / k-g
P/E = b / k-g_____(2)
b คืออัตราปันผลต่อกำไร

แตก g ออกมา

g = ROE x (1-b)_____(3)
ROE ผลตอบแทนต่อทุน
b อัตราปันผลต่อกำไร

บริษัทที่จะโตได้คงที่แสดงว่า ROE ต้องคงที่ด้วย

ROE = กำไร/รายได้ x รายได้/สินทรัพย์ x สินทรัพย์/ทุน
ROE = กำไร/รายได้ x รายได้/สินทรัพย์ x(หนี้ + ทุน)/ทุน
ROE = อัตรากำไร x อัตราหมุนเวียนสินทรัพย์ x (หนี้/ทุน +1)_____(4)
ROE = ROA  x (หนี้/ทุน +1)_____(5)
หุ้นจะโตได้ยาวอัตราส่วนทางการเงินจะต้องนิ่งๆ ไม่ผันผวน

หุ้นที่อุตสาหกรรมเริ่มอิ่มตัว คู่แข่งเริ่มเข้ามา ต้องลงทุนสู้เพิ่มบริการใหม่ๆ สินทรัพย์อาจทำรายได้ได้น้อยลงเพราะโดนคู่แข่งแย่งส่วนแบ่งการตลาด ROA ค่อยๆน้อยลง และเริ่มโตในอัตราที่น้อยลงเรื่อยๆ PE จะค่อยๆลดลง

ตัวอย่างหุ้น MTC เริ่มโตในอัตราที่ช้าลง ตลาดก็ค่อยๆปรับ PE ลดลงตาม

แสดงว่า PE ที่เหมาะสมไม่ใช่ค่าคงที่ต้องดูอนาคตประกอบ

  1. คุณภาพของกิจการ ยิ่งดี ROE สูง สม่ำเสมอ PE จะสูงตาม
  2. อนาคตของอุตสาหกรรม ยิ่งโตดี PE จะสูง แต่ถ้าเริ่มโตในอัตราช้าลง PE จะค่อยๆลดลง ถูกหลอกแบบต้มกบ

บางทีPEตลาดมอง กับเรามอง อาจไม่ตรงกัน

ตลาดมองดูได้จาก avg PE หุ้นหลายตัวอาจ PE แพง 30-40 เท่า แต่วิ่งไปเรื่อยๆ
เรามอง b/k-g, อาจคำนวณได้ 15

ก็ไม่ได้ซื้อ แต่ราคาหุ้นวิ่งไปทุกวัน ไม่ต้องกังวลไปครับ ระยะยาวถ้าการเติบโตผิดคาดไปเรื่อยๆ ราคาหุ้นจะกลับมา PE ที่ควรจะเป็นเอง

เจริญในการลงทุนทุกท่านครับ☀หลักสูตรวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน☀


✅เจาะลึกหุ้นอย่างเซียน เห็นผลจริง100% สไตร์ อ.ภัทร
✅Workshop !! ทำจริง เห็นผลจริง พิสูจน์ได้
✅เรียนคลาสเล็ก ถามได้ทุกคำถามคาใจ

☀เรียนแล้วได้อะไร☀


✅10 จุุดสำคัญอ่านงบการเงิน วิเคราะห์ธุรกิจไม่เสียเวลา
✅ปัจจัยเร่ง ให้หุ้นวิ่ง และสัญญาณยืนยันในงบการเงิน
✅ประมาณราคาเหมาะสม เห็นเป้าราคาหุ้นตั้งแต่วันที่ซื้อ
✅เคล็ดลับสแกนหุ้น ถูก ดี กำไรโต

🔈สอนโดย อ ภัทรธร ช่อวิชิต
นักลงทุนอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือ คุ้ยแคะแกะหุ้นเด้ง และเจาะหุ้นร้อนสแกนหุ้นเด้ง

=======================================

🔈รายละเอียดหลักสูตร วันเวลา

investidea.in.th/p/value-investor

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน
=======================================

☀เนื้อหาหลักสูตร☀


✅แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน งบการเงิน คำอธิบายงบ ตัวเลขเศรษฐกิจ
✅วิเคราะห์ ปัจจัยเชิงคุณภาพ ผลกระทบต่องบการเงิน และแนวโน้มราคา
✅โครงสร้างงบดุล และลักษณะธุรกิจ จุดสำคัญที่ต้องดูในงบการเงิน
✅งบกำไรขาดทุน ลักษณะงบการเงินที่ดี
✅งบกระแสเงินสด และความสัมพันธ์กับวงจรธุรกิจ
✅การค้นปัญหาธุรกิจใน 1 นาที ด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
✅ปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อทิศทางราคาหุ้น
✅การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย PE ratio เทคนิคการใช้งานกับแต่ละอุตสาหกรรม
✅ดูความเห็นของนักลงทุนส่วนใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหวของราคา

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564

การใช้ PCA วิเคราะห์องค์ประกอบหลักเพื่อลดตัวแปรด้วย python

เวลาวิเคราะห์ model ที่ตัวแประเยอะเช่นรูปภาพ เอามาใส่ขนาด 100x100 ก็มีตัวแปรเป็น 10,000 ต้องหาวิธีลดตัวแปรให้สามารถวิเคราะห์ได้ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น

เนื้อหาขอบคุณ ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง ดร.กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร จาก aiat มากๆนะครับที่อธิบายได้แจ่มแจ้งมาก https://www.youtube.com/watch?v=1qZyWTTw0mI

นี่คือหน้าตาข้อมูลเดิม
แกนใหม่ก็หมุนมาได้อย่างสวยงาม

จะหา PCA ก็คือหา lamda ที่ทำให้มี covariance สูงสุด ภายใต้เงื่อนไข dot กันแล้วได้ 1 ใน unit vector (วันไหนเข้าใจจะมา update)  แปะการ proof ที่มาที่ไปไว้หน่อย
ที่มา เอกสารคำบรรยายวิชา  Advanced Data Analysis บทที่ 18
อันนี้บทที่ 18 https://www.stat.cmu.edu/~cshalizi/uADA/12/lectures/ch18.pdf
อันนี้หน้าวิชามีบทอื่นๆด้วย https://www.stat.cmu.edu/~cshalizi/uADA/12/

หา ไอเก้นเวกเตอร์ และไอเก้นแวลู ของ covariance ได้ก็จบล่ะ

จากสมการสุดท้ายที่ proof มา ย้างข้างให้เท่ากับ 0 จะเท่ากับ 0 ได้ determinant ต้องเท่ากับ 0 หลายตัวแปรแก้ยากเดี๋ยวให้ numpy มันแก้ให้


จะออกมาสองตัวคือ eigen value จะบอกว่าอันไหนมีค่า variance สูงสุด , eigen vector เอาไว้คูณกับตัวแปรเดิมเพื่อสร้าง ตัวแปรใหม่

ความแหล่มคือ เราเห็น lamda2 มีค่ามากๆ เราสามารถลดมิติข้อมูลโดยการเอาแค่ eigen vector คอลั่มที่ 2 มาคูณข้อมูลที่ทำการปรับค่าด้วย mean แล้ว ให้เหลือตัวแปรเดียวได้

ลองเขาขั้นตอนจากคลิปมาเขียน code ถ้าเลขออกมาตรงกันก็ใช้ได้
import numpy as np
def PCA(x):  
    #ทำ normalize ข้อมูล
    xnorm = x - x.mean(axis=0)
    #หา covarian
    cov = np.dot(xnorm.T,xnorm)/(xnorm.shape[0]-1)
    #หา eigen value และ eigen_vector
    eigen_value, eigen_vector = np.linalg.eig(cov)
    #คำนวณ PC1, PC2, PC3,... ที่ลดมิติมาแล้วเดี๋ยวค่อยเลือกใช้จาก result table อีกที
    x_dat = np.dot(eigen_vector.T,xnorm.T)
    #หาความสามารถในการอธิบายความผันผวนของตัวแปรเดิม 
    varienratio = eigen_value/eigen_value.sum()
    #หายอดสะสม
    cumsum = varienratio.cumsum()
    result_table = np.array([eigen_value,varienratio,cumsum])
    
    return x_dat.T, result_table,eigen_vector    

ก่อนเอา data มาใส่ให้ แถวเป็นข้อมูล คอลั่มเป็นตัวแปร จะกลับกับในคลิปหน่อย 

ผลออกมา เลือก PC2 คอลั่มที่ 2 อันเดียวก็พอเพราะมีค่า lamda สูงสุดที่ 6.6 อธิบายความแปรปรวนรวมได้ถึง 96%

ขอบคุณ อ จาก AIAT ที่อธิบายและยกตัวอย่างคำนวณอย่างยอดเยี่ยมครับ

☀หลักสูตรวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน☀


✅เจาะลึกหุ้นอย่างเซียน เห็นผลจริง100% สไตร์ อ.ภัทร
✅Workshop !! ทำจริง เห็นผลจริง พิสูจน์ได้
✅เรียนคลาสเล็ก ถามได้ทุกคำถามคาใจ

☀เรียนแล้วได้อะไร☀


✅10 จุุดสำคัญอ่านงบการเงิน วิเคราะห์ธุรกิจไม่เสียเวลา
✅ปัจจัยเร่ง ให้หุ้นวิ่ง และสัญญาณยืนยันในงบการเงิน
✅ประมาณราคาเหมาะสม เห็นเป้าราคาหุ้นตั้งแต่วันที่ซื้อ
✅เคล็ดลับสแกนหุ้น ถูก ดี กำไรโต

🔈สอนโดย อ ภัทรธร ช่อวิชิต
นักลงทุนอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือ คุ้ยแคะแกะหุ้นเด้ง และเจาะหุ้นร้อนสแกนหุ้นเด้ง

=======================================

🔈รายละเอียดหลักสูตร วันเวลา

investidea.in.th/p/value-investor

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน
=======================================

☀เนื้อหาหลักสูตร☀


✅แหล่งข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน งบการเงิน คำอธิบายงบ ตัวเลขเศรษฐกิจ
✅วิเคราะห์ ปัจจัยเชิงคุณภาพ ผลกระทบต่องบการเงิน และแนวโน้มราคา
✅โครงสร้างงบดุล และลักษณะธุรกิจ จุดสำคัญที่ต้องดูในงบการเงิน
✅งบกำไรขาดทุน ลักษณะงบการเงินที่ดี
✅งบกระแสเงินสด และความสัมพันธ์กับวงจรธุรกิจ
✅การค้นปัญหาธุรกิจใน 1 นาที ด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
✅ปัจจัยทางการเงินที่มีผลต่อทิศทางราคาหุ้น
✅การประเมินมูลค่าหุ้นด้วย PE ratio เทคนิคการใช้งานกับแต่ละอุตสาหกรรม
✅ดูความเห็นของนักลงทุนส่วนใหญ่ผ่านการเคลื่อนไหวของราคา

=======================================

☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)

มือถือ: 0865035023

ข้อความ; www.facebook.com/messages/investidea.in.th/

line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน