วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2558

อ่าน Fact Sheet หุ้นอย่างไร เข้าใจธุรกิจ

 Fact Sheet เป็นรายงานสรุปข้อมูลที่เพียงพอกับการวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้นที่หลายคนยังไม่รู้
วันนี้นำเสนอวิดิโอดีๆจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พาไล่ดูทีละรายการเลยยอดมาก

พาไปดู งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด อัตราส่วนทางการเงิน

เชิญดูแล้วดูอีกโดยพลัน

สำหรับคนที่อยากลงทุนกองทุน ก็มีวิดิโอสอนดู fund factsheet

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม