วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สนุกกับส่วนของผู้ถือหุ้น

ตารางสรุปส่วนทุน
ส่วนส่วนทุน
การคำนวณผลกระทบต่อราคา(price dilution)

ตัวอย่าง TRUE อัตรา 2.5725 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นเพิ่มทุน ราคาเพิ่มทุน 6.5 บาท ราคาวันสุดท้ายก่อน XR 11.4 บาท วันขึ้นเครื่องหมาย XR จะมีราคาเปิดเท่าไร และ จงคำนวณ price dilution

การล้างขาดทุนสะสม

ส่วนผู้ถือหุ้น = ทุนจดทะเบียน + ส่วนเกินมูลค่าหุ้น + กำไร(ขาดทุนสะสม)
500 = 1,000 + 600 – 1,100
นำส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาล้าง : 500 = 1,000 + 600-600 – 1,100 +600 = 1,000 + 0500

  • ส่วนเกินลดลง 600 (600-600) ขาดทุนสะสมลดลง 600 (-1,100+600)

ลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสม : 500 = 1,000 - 500 + 0 – 500 + 500 = 500 + 0 + 0

  • ทุนลด 500 (จะมาจาก ลดทุนแต่พาร์เท่าเดิม หรือ ลดพาร์แต่หุ้นเท่าเดิมก็ได้ เอาว่าคุณกันแล้วทุนลดลง 500) (1,000-500) ขาดทุนสะสมลดลง 500 (-500+500)

ข้อสังเกต

  • มูลค่าทางบัญชี 500 เท่าเดิม ไม่กระทบต่อความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้น PBV เท่าเดิม
  • ทำแล้วหุ้นวิ่ง เพราะกลับมาจ่ายปันผลได้


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม