วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

วิเคราะห์ปัญหาธุรกิจอย่างรวดเร็วด้วยอัตราส่วนทาการเงิน

วิเคราะห์ปัญหาธุรกิจอย่างเร็วด้วยอัตราส่วนทางการเงิน
รู้ว่าค่าที่ดีลัษณะอย่างไร ไล่เจาะทีละปัญหาถ้าค่าปกติก็ปล่อยผ่าน ถ้ามีปัญหาตรงไหนค่อยไปเจาะตรงนั้น
1การทำกำไร
1.1 กำไรขั้นต้นดี? ดูอัตรากำไรขั้นต้น
1.2 ดำเนินงานมีกำไร? ดูebitmargin
1.3 หักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหลือกำไร? ดูอัตรากำไรสุทธิ
1.4 สินทรัพย์ที่มีสร้างกำไรได้? ดูroa
1.5 ส่วนผู้ถือหุ้นที่ลงไปได้กำไรกลับมา? ดูroe
2การสร้างเงินสด
2.1เก็บหนี้ได้? ดูระยะเวลาเก็บหนี้
2.2ของค้างสต็อก? ดูระยะเวลาขายสินค้า
2.3ได้เครดิตการค้าเท่าไร? ดูระยะเวลาชำระเจ้าหนี้การค้า
2.4ระยะเวลาที่เราไม่มีเงินกี่วัน? ดูวงจรเงินสด
2.5สินทรัพย์ที่ลงไปสร้างประโยชน์(รายได้)? ดูอัตราหมุนเวียนทรัพย์สิน
3ความอยู่รอด
3.1หนี้มากหนี้น้อย? ดูde ratio
3.2มีเงินพอจ่ายหนี้ระยะสั้น? ดูอัตราส่วนสภาพคล่อง
3.3จ่ายดอกไหว? ดูความสามารถในการชำระดอกเบี้ย

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม