วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

จิตวิทยาลงทุนวิถีพุทธ

จิตวิทยาลงทุนวิถีพุทธ
วิถีพุทธเป็นวิชาแก้ทุกข์ นำมาประยุกต์คือลงทุนไม่ให้ทุกข์
ส่วนเรื่งอกำไรขาดทุนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอน
อารมณ์นักลงทุน

ในเชิงพุทธมองอารมณ์เหล่านี้เป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้
กิเลศพวกโทสะจะมีลักษณะอยากผลักออก
กิเลศพวกโลภะจะมีลักษณะอยากดึงเข้า
กิเลศเกิดคู่กับโมหะความหลง
ความหลงตรงข้ามกับสติ
สติคือการระลึกได้ มีการเห็นสภาวะบ่อยๆเป็นเหตใกล้
เมื่ออารมณ์เหล่าหนี้เข้ามารู้ทันมันก็จะดับไป
ที่เห็นอารมณ์ยังค้างเพราะแทนที่จะไปรู้ใจว่ากำลังมีโทสะ โลภะ
ไปเอาใจไปอยู่ที่สิ่งกระทบคือกราฟ งบ กิเลศก็เกิดเรื่อยๆ

มีสติวิเคราะห์หุ้นด้วยจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูด้วยใจที่เป็นกลาง จะเห็นว่า ผลประกอบการ กราฟ เป็นสิ่งทีี่ถูกรู้ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามเหตุปัจจัย และไม่อยู่ในอำนาจบังคับ

หุ้นขึ้นลงเรื่องของมึง แค่เอาเงินไปอยู่ในหุ้นที่กำลังทำเหตุให้ขึ้น เดี๋ยวมันก็วิ่ง ส่วนอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ผ่านมาผ่านไปตามสิ่งที่มากระทบ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม