วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559

ค่า PE Ratio ของตลาดหลักทรัพย์คำนวณอย่างไร


ค่า PE Ratio เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดมูลค่าที่คนนิยมกัน ปัญหาของหลายคนที่ลองคำนวณเองมักเจอปัญหาคือ คำนวณยังไงก็ไม่ตรงกับที่ตลาดหลักทรัพย์คำนวณ มาดูกันครับว่าตลาดเขาคำนวณอย่างไร

ในเว็บตลาดหลักทรัพย์สูตรการคำนวณคือ www.set.or.th/th/market/files/SET_Formula_Glossary.pdf

ราคาปดของหุนสามัญ X [(จํานวนหุ้นสามัญ + จํานวนหุ้นบุริมสิทธิ) – จํานวนหุ้นซื้อคืน]
กําไรงวด 12 เดือนลาสุด

ตัวเศษ ราคา


ราคาปิดของหุ้นสามัญ X [(จํานวนหุ้นสามัญ + จํานวนหุ้นบุริมสิทธิ) – จํานวนหุ้นซื้อคืน] ก็คือมูลค่าหลัก

เท่าที่ลองคำนวณมาหลายๆแบบพบว่า ตัวเสษก็คือมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนั่นเอง เพราะเดี๋ยวนี้บริษัทไม่ค่อยออกหุ้นบุริมสิทธ์กันเท่าไรนานๆเจอที

ถ้าคำนวณแบบนี้ หลายคนที่ใช้ EPS มาคำนวณจะไม่ตรงเพราะ EPS แต่ละไตรมาศจำนวนหุ้นที่มาเป็นตัวหารจะเป็นจำนนหุ้นสามัญเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ส่วนจำนวนหุ้นที่เอามาคำนวณ PE จะเป็นจำนวณหุ้นที่ซื้อขายในตลาด ณ วันนั้นไม่ใช่ค่าเฉลี่ย

ตัวส่วน กำไร


กำไรงวด 12 เดือนล่าสุด


ตรงนี้ก็ปัญหาเหมือนกันเพราะกำไรมีตั้งสามตัว

  • กำไรสุทธิ ; กำไรในงบรวมที่รวมกำไรของบริษัทและบริษัทย่อย ก่อนแบ่งให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
  • กำไรส่วนได้เสียไม่มีอำนาจควบคุม ส่วนที่เราไม่ได้ถือ เมื่อมีกำไรก็ต้องแบ่งให้เขาไป
  • กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ กำไรที่มาถึงเราจริงๆ 
กำไรที่ SET ใช้คำนวณ จะเป็น  กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 

ย้อนหลัง 12 เดือน ก็คือ 4 ไตรมาศนั่นเอง การคำนวณก็เอา กำไร 4 ไตรมาศย้อนหลังมาบวกกัน


การตีความดังนั้นการตีความจึงต้องมองว่า ที่ระดับราคาปัจจุบัน เราจ่ายเงินซื้อเป็นกี่เท่าของกำไรของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ยิ่งน้อยยิ่งดี
ค่า PE คำนวณไม่ยายเลยครับผมติดตามเราได้ที่ Website : http://www.investidea.in.th
Facebook : http://www.facebook.com/investidea.in.th
Line ID : @investidea.in.th ใส่@นำหน้าด้วย
สัมมนาวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน ดูรายละเอียดและตารางอบรมได้ที่http://www.investidea.in.th/p/value-investor.html
หรือสอบถามราบละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ Line; pat4310, หรือโทร 086-503-5023

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม