วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

EARTH กับเรื่องวุ่นๆของเงินทุนหมุนเวียน

EARTH : บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมปานีเพื่อลงทุนในธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายถ่านหินทั้งในและต่างประเทศ

ช่วงนี้ผู้บริหารเก่งครับ ธุรกิจเติบโต กำไรโต

ราคาหุ้นก็เลยซิ่งไปด้วย
มาดูงบกระแสเงินสด ที่น่าแปลกใจก็คือ ตั้งแต่ปี 2554 กำไรสุทธิเป็นบวก แต่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบ ทำมาหากินแล้วเงินหายไปไหน ต้องจัดหาเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งกู้และเพิ่มทุน
มาเจาลึกรายละเอียดกันซะหน่อย

ทีน่าสนใจก็คือ เงินจมไปกับสินทรัพย์หมุนเวียนเยอะมาก
  • ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 1435 ล้าน
  • สนิค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 1064 ล้าน
  • และสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 1418 ล้าน
 มาดูกันว่าลูกหนี้การค้า กับสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเป็นรอบปกติของธุรกิจหรือเปล่า ถ้าระยะเวลาเก็บหนี้ กับระยะเวลาขายสินค้ายังนิ่งๆ ก็สบายใจว่าเป็นปกติของธุรกิจ

ตัวเลขเริ่มผิดปกติ
  • ระยะเวลาเก็บหนี้สูงขึ้นเรื่อยๆ จาก 29.59 วันในปี 53 มาเป็น 60.95วัน และ85.44 วัน ในปี 54 และ 55 ตามลำดับ นี่MDเพิ่มเครดิตการค้าให้ลูกค้า? หรือมีหนี้เสีย?
  • ระยะเวลาขายสินค้าก็ตัวเลขสูงขึ้น ตุนอะไรไว้เยอะเยะหนอ

เจาะรายละเอียดเรื่อง ลูกหนี้การค้า

จากหมายเหตุประกอบงบข้อ 8 เรื่องลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ประมาณ 73% (2,010/2,719*100) ยังอยู่ในกำหนดชำระเดาว่า
  • อยากขายของก็เพิ่มเครดิตให้
  • อยากให้งบกำไรขาดทุนงวดนั้นโต ก็อัดยอดขายให้อยู่ในงวดนั้นเยอะ เพราะนักบัญชีเขาบันทึกเกณฑ์คงค้าง ขายได้งวดไหนก็บันทึกกำไรงวดนั้นแหละ เก็บตังค์ได้หรือเปล่าอีกเรื่อง

มาดูเรื่องสินค้าคงเหลือกันบ้าง

 สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบ 1,117 ล้าน น่าจะเป็นถ่านหินในเหมืองกระมัง น่าจะปกติ (เดา)

เมื่อร้อนเงินก็ต้องหาเงิน


จากงบดุลจะเห็นว่าจากการที่ธุรกิจโตไวและต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเยอะ (ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ) ก็ต้องหาเงินมาหมุน ไม่ว่าหนี้สิน เพิ่มจาก 992.92 ล้านบาทในปี 2553 เป็น 2,263.54 ล้านบาท และ 5,420 ล้านบาทในปีะ 2554 และ 9 เดือน 2555 ตามลำดับ

หรืออาจต้องเพิ่มทุนเป็นว่าเล่น เร็วๆนี้ก็เอาหุ้นไปจดทะเบียนหาตังค์ที่ตลาดเยอรมัน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม