วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สนุกกับหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ

ค่าใช้จ่ายทางบัญชีตัวหนึ่งที่น่างงกันคือ หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ จริงๆแล้วมันก็คือพอสิ้นงวดบัญชีบริษัทตั้งหนี้สงสัยจะสูญลดลงในทางบัญชีเลยต้องกลับรายการมาเป็นรายได้ดังตาราง ทำเป็น excel ไว้เปลี่ยนตัวเลขเล่นก็ได้สนุกสนานในช่องสีเหลืองๆ แล้วงบดุลงบกำไรขาดทุนจะเปลี่ยนแปลงลั้นไปโหลดไปเล่นได้ปุ่มโหลดอยู่มุมขวาล่างคับ


 

ในปีที่ 0

  • ลูกหนี้ 10,000 บาทในสินทรัพย์ มีหนี้สงสัยจะสูญตั้งไว้ 10% 1,000 บาททำให้มีสินทรัพย์สุทธิ 9,000 บาท
  • ส่วนของผู้ถือหุ้นลงทุนไป 10000 มีขาดทุนสะสม 1000 บาท จากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,000 บาท ทำให้ส่วนทุนเหลือ 9,000 บาท


ในปีที่ 1

  • ลูกหนี้ 10,000 เท่าเดิม แต่ปีนี้คาดว่าจะเก็บตังค์ได้เลยตั้งหนี้สงสัยจะสูญลดลงเป็น 3% เหลือ 300  ทำให้ หนี้สงสัยจะสญในงบดุลลดลงจาก - 1000 เป็น -300 เกิดหนี้สงสัยจะสูญลดลง 700 
  • ทำให้ในงบกำไรขาดทุนตั้งโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมา 700 เป็นรายได้ 
  • ทำให้เกิดกำไร 700 และขาดทุนสะสมลดลง700 เหลือ -300 บาท

การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญก็เป็นเทคนิคทางบัญชีหนึ่งในการแต่งกำไรให้สม่ำเสมอได้ โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร ที่ตั้งสำรองเผื่อไว้เยอะๆ ปีไหนกำไรน้อยๆก็โอนกลับรายการมาเป็นรายได้ทำให้กำไรเพิ่มได้

เจริญในการลงทุนทุกท่านครับ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม