วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หน้าที่ CEO ต้องทำอะไรบ้าง

เป็นนักลงทุน หัวใจหนึงคือดูผู้บริหาร บริษัทไหนผู้บริหารเก่งๆก็ไปไกล มาดูหน้าที่ CEO ต้องทำอะไรบ้างว่าวุ่นวายและมีเรื่องให้ติดสินใจเยอะขนาดไหน
1. ผู้ถือหุ้นจ้างมาบริหารงาน = วางแผน ควบคุม ติดตาม xxxx ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความต้องการของ yyyyy
2. เป้าหมายของธุรกิจคือสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยวุ่นวายกับคน 4 คน ลูกค้า ลูกจ้าง ผู้จัดส่งวัตถุดิบ และผู้ถือหุ้นแต่ละคนก็มีความต้องการต่างกัน
2.1 ลูกค้าต้องการซื้อสินค้าเพราะต้องการสินค้ามาตอบสนองความต้องการ CEO ต้องใช้หลัก 7R
ได้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ (Right product & Right customer)
ตามปริมาณที่ลูกค้าสั่งซื้อ (Right quantity)
ถือเอาคุณภาพที่ตกลง (Right condition)
ส่งตามที่นัดหมาย (Right place)
ได้ตามเวลาที่กำหนด (Right time)
อยู่ในปริบทที่คุ้มต้นทุน (Right cost)
2.2 ลูกจ้างต้องการ งานดี มั่นคง รายได้พอกิน สภาพแวดล้อมดี ฯลฯ CEO ต้องใช้พระเดชพระคุณจัดการ
2.3 ผู้จัดส่งวัตถุดิบ ส่งของบ้างไม่ส่งบ้าง ส่งช้าก็มี บางทีของไม่ครบ เสป๊กไม่ได้ ฯลฯ
2.4 ผู้ถือหุ้น ต้องการกำไรเติบโตสม่ำเสมอ ปันผลทุกปี
3 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจผู้บริหารต้องดู 3 เรื่อง จัดการดีมูลค่าจะเพิ่ม
3.1 การทำกำไร (make profit)
3.2 การสร้างเงินสด (generate cash flow) หมุนเงินให้ทัน สินทรัพย์ต้องสร้างรายได้
3.3 สามารถอยู่รอดได้ (SolvencyStay Solvency) ในที่นี้คือต้องมีระดับหนี้สินต่อทุนที่เหมาะสม และ มีความสามารถในการจ่ายภาระหนี้ได้
4.เป็นผู้กำหนดทิศทางของบริษัทว่าจะไปทางไหน กำหนดกลยุทธ์องค์กร
สรุปเป็นลูกจ้างสบายสุด 5555

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม