วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

อ่าน 56-1 อย่างไรให้ได้ประโยชน์

ใครๆก็บอกให้อ่าน56-1 ซักพักเริ่มคิดในใจ "ให้กูอ่านเชี้ยอะไรฟระ เยอะสึด" ใจเย็น สำหรับที่สำคัญต้องอ่านคือ
  1. บริษัททำมาหากินอะไร มีสินค้าอะไรบ้าง สัดส่วนรายได้เท่าไร
  2. สภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันเป็นอย่างไร
  3. ความเสี่ยงมีอะไรบ้างและบริหารความเสี่ยงอย่างไร
  4. มีสินทรัพย์อะไรบ้าง อยู่ที่ไหน มูลค่าทางบัญชีเท่าไร
  5. งบการเงิน และวิเคราะห์อัตราส่วน ทางการเงิน ผมก็หัดอ่านงบจากส่วนนี้ละ

เพื่อให้ชีวิตง่ายขึ้น ก็มีกรอบแนวคิดหลายๆตัวให้ใช้ ไม่ต้องมโนไล่วเคราะห์ตามกรอบไป ไม่มีกรอบจะวิเคราะห์ฟุ้งซ่านไปเรื่อย โดยแนวคิดที่สำคัญๆมีดังนี้

  • วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก pets (การเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม) 
  • ,five force ใช้วิเคราะห์อุตสาหกรรม ,
  • วิเคราะห์ business model ใช้กรอบ value chain analysis ถ้ากรอบสมัยใหม่หน่อยก็ business canvas
  • จริงๆถ้าอ่านงบเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพก็สะท้อนในงบการเงินด้วยเป็นตัวยืนยันอีกทาง

เอาข้อมูลสรุปในตารางswot (เก่ง ไม่เก่ง เฮง ซวย)
มาดูกลยุทธ์ธุรกิจว่าสอดคล้องกับ เก่ง ไม่เก่ง เฮง ซวย ?

1 ความคิดเห็น :

สงสัยอะไรถามได้ครับผม