วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

งบการเงินบริษัทร่วมคืออะไรแบบเข้าใจง่ายๆ


การขยายธุรกิจโดยการไปลงทุนในบริษัทร่วมถือเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างการเจริญเติบโต และการสร้างความมั่งคั่งให้ผู้ถือหุ้น บทความนี้จะพาไปวิเคราะห์ว่าเงินที่ลงทุนในบริษัทร่วมอยู่ตรงไหนในงบการเงิน และจะวิเคราะห์อย่างไร

บริษัทร่วมคืออะไร ความหมายและการบันทึกบัญชี


บริษัทร่วมเกิดจากการอยากเติบโต มีโอกาสเข้ามาก็ขอเข้าไปถือหุ้นซะหน่อย 20-50% ขอเกาะความรวยไปด้วย

ในแง่การบริหารก็มีนัยยะพอควรเพราะส่งกรรมการเข้าไปได้ แต่ก็ยังไม่มีอำนาจควบคุมกรรมการที่เข้าประชุมได้แค่รับฟัง โหวดอะไรก็แพ้

จากการที่ไม่มีอำนาจควบคุมการบริหารและการเงิน ดังนั้นในทางบัญชีจึง รับรู้กำไรส่วนแบ่งกำไรตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย

ในงบแสดงฐานะการเงิน จะเห็นรายการชื่อเงินลงทุนในบริษัทร่วม

เมื่อเวลาผ่านไป ฝัั่งทุนเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากกำไรสุทธิ ที่มาจากส่วนแบ่งกำไร หรือขาดทุนจากบริษัทร่วมที่รับมาในแต่ละงวดบัญชี

ส่วนทรัพย์เงินลงทุนเพิ่มตามส่วนแบ่งกำไร ถ้ามีปันผลส่วนแบ่งกำไรจะลดลงกลายเป็นเงินสดในงบแสดงฐานะการเงิน

เช่น ต้นงวดมีรายการเงินลงทุนในบริษัทร่วม 100 ล้านบาท (เหมือนเป็นมูลค่าทางบัญชีของบริษัทร่วมที่เราถือ)  สมมติว่าคิดเป็นสัดส่วนถือหุ้น 30%

ถ้าบริษัท มีกำไร 30 ล้าน ก็จะเป็นส่วนของเรา 10 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัทร่วมในส่วนสินทรัพย์จะเพิ่มเป็น 110 ล้าน และส่วนทุนเพิ่ม 10 ล้านจากกำไรสะสม

ถ้าบริษัทร่วมมีการจ่ายเงินปันผล 5 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัทร่วมจะลดลง 5 ล้าน ไปเพิ่มที่เงินสด 5 ล้านบาท จากเงินปันผล

การวิเคราะห์


เงินลงทุนนบริษัทร่วม ก็เหมือนส่วนทุนตามสัดส่วนของเรา อยากรู้ว่าบริษัทร่วมกำไรเท่าไร ก็ดูส่วนต่างปลายงวดกับต้นงวด

จากตัวอย่างต้นงวด 100 เงินลงทุนในบริษัทร่วมสิ้นงวดเป็น 110 แสดงว่ามีกำไร 10 ล้าน

ผลตอบแทนจากเงินลงทุนจะเท่ากับ 10/100 = 10%

การดูว่าลงทุนแล้วคุ้มหรือไม่ ถ้าก่อนลงทุน และหลังจากที่ลงทุนแล้ว ROA ยังเท่าเดิม แสดงว่าลงทุนแล้วคุ้ม

แต่ถ้าลงทุนแล้ว ROA ลดลงแสดงว่าเงินที่ลงทุนไปไม่โอ เพราะนำเงินไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนที่ต่ำลง เสียโอกาสในการลงทุนอย่างอื่น

บทความนี้ก็จะช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์เงินลงทุนในบริษัทร่วมได้ไม่ยากเจริญในการลงทุนทุกท่านครับผมติดตามเราได้ที่ Website : http://www.investidea.in.th
Facebook : http://www.facebook.com/investidea.in.th
Line ID : @investidea.in.th ใส่@นำหน้าด้วย
สัมมนาวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน ดูรายละเอียดและตารางอบรมได้ที่http://www.investidea.in.th/p/value-investor.html
หรือสอบถามราบละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ Line; pat4310, หรือโทร 086-503-5023

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม