วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ราคาและจุดกลับตัว

จะลงทุนห้รวยต้องดูจุดกลับตัวให้ออก ถนนของนักลงทุนเกือบทุนสายก็เฝ้าที่จะศึกษาการกลับตัวของราคาทั้งทางขึ้นและทางลง

P = ราคา
T = เวลา
(P2 - P1)/(T2 -T1) = Diff(P) =อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา (V) เมื่อเวลาผ่านไป 1 คาบเวลา
(V2 -V1)/(T2 -T1) = Diff(V) = ความเร่งของการเปลี่ยนแปลงราคา (a) เมื่อเวลาผ่านไป 1 คาบเวลา
จุดสูงสุดคือจุดที่ ความเร่งของราคา (a) เท่ากับศูนย์
เมื่อทิศทาง(slope) ณ T ใดๆของค่า V และ a มีทิศทางตรงข้ามกัน (+/-) = จุดกลับตัวของราคา (Divergence)

ฟิสิกส์ ม.4 หรือมองเป็นภาพ

ช่วงแรกไม่ค่อยมีใครสนใจขึ้นช้าๆ
เมื่อหุ้นเริ่มซิ่ง ราคาเป็นขาขึ้น ด้วยความเร่งที่รุนแรงไม่กล้าเข้า
เมื่อหุ้นยังขึ้นต่อคนเริ่มแห่เข้ามา แต่สังเกตุว่าราคาเริ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลง
เมื่อถึงจุดยอดอยู่ได้ซักพักมันก็จะกลับตัว
แล้วก็ขายไปหาตัวใหม่ที่กำลังจะกลับตัวเป็นขาขึ้น

นักลงทุนแนวหลายท่านใช้ความพยายามอย่างมากเพิ่อที่จะหาวิธีดูจุดกลับตัว คิดเครื่องมื่อมากมาย ตั้งแต่ RSI MACD STO หุ้นสูตรบัวพ้นน้ำ แนวรับแนวต้าน

นักลงทุนพื้นฐานก็ ใช้เรื่อง five force เพื่อบอกเทรนด์ทั้งสภาพการแข่งขัน คู่แช่งใหม่ อำนาจต่อรองลูกค้า อำนาจต่อรองผู้จัดส่งวัตถุดิบ สินค้าทดแทน เพื่อมองว่าหุ้นที่ถือยังไปต่อหรือไม่

หลายท่านก็พยายามหาหุ้นที่พื้นฐานกำลังกลับตัวเป็นขาขึ้น (turn around)

แต่สุดท้ายทั้งราคา และพื้นฐาน ก็ไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัย และไ่ม่อยู่ในอำนาจบังคับ เล่นหุ้นให้ไม่ขาดทุนต้องตังอยู่ในความไม่ประมาท

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม