วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

CISA ตราสารหนี้ 1.3 ตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อนอันเกิดจากการมีอนุพันธ์แฝง ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง

1.3.1 หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง structured note


เรียกสั้นๆว่าหุ้นกู้อนุพันธ์ structured note = หุ้นกู้ + อนุพันธ์
ตามพรบหลักทรัพย์ ไม่รวม callable putable covertable bond

หุ้นกู้อนุพันธ์มีลักษณะเป็น yield enhancement product ผลตอบแทนจาก 2 องค์ประกอบหลัก
 • ผลตอบแทนจากตราสารหนี้หลัก
 • ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม แล้วแต่ว่าจะไปอ้างอิงกับอะไร
ผลตอบแทนขึ้นกับโครงสร้าง
 • คุ้มครองเงินต้น capital protected products
 • กำหนดอัตราการมีส่วนร่วม participation product

1.3.2 Equity link note


อ้างอิงราคาหุ้น
ขายคนที่ไม่อยากลงทุนหุ้นโดยตรงแต่อย่างได้ผลตอบแทนอ้างตามหุ้น และไม่อยากเสียเงินต้น

shark fin bull note = หุ้นกู้อนุพันธ์ที่ผสมระหว่างหุ้นกู้ และตราสารอนุพันธ์ capital protection จายผลตอบแทนขึ้นกับราคาหุ้นอ้างอิง 
ไว้ขายคนที่อยากได้ผลตอบแทนตามหุ้นแต่ไม่อยากเสียเงนต้น 

ex ตราสารหนี้คุ้มครองเงินต้น / ดอก 1.65% ต่อปี / ได้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มถ้าราคา AOT เกิน 56.76 บาท/ อัตราการมีส่วนร่วม 1.5%

จำนวนเงินต้นชำระคืน = เงินต้น + ดอกเบี้ยขึ้นต่ำ 1.65% ต่อปี + ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม = max[  ((ราคาหุ้นอ้างอิง/56.75)-1)*1.5%, 0]

ผลตอบแทน

 • ผลตอบแทนรูปดอกเบี้ยคงที่ขัั้นต่ำ กำหนดไว้ค่อนข้างต่ำ โดยผลตอบแทนหลัก core return มาจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีอ้างอิง
 • ผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตลาดหุ้นอ้างอิง
ความเสี่ยง
 • ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออก credit risk
 • ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์อ้างอิง market risk
 • ความเสี่ยงเหตุการณ์ที่เกี่ยวของกับบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์อ้างอิง
 • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

1.3.3 interest rate linked notes


ลักษณะพื้นฐาน

คล้ายหุ้นกู้จ่ายดอกเบี้ยลอยตัว แต่กำหนดอะไรแปลกๆได้ตามจิตนาการ

ผลตอบแทน

 • ตามดอกเบี้ยอ้างอิง

ความเสี่ยง

 • ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
 • ความเสี่ยงของผู้ออก
 • ความเสี่ยงสภาพคล่อง

ตัวอย่าง ผลตอบแทนคงที่ 1 ส่วนเพิ่มถ้าต่ำกว่า 8

จำนวนเงินที่จะได้รับคืน = มูลค่าที่ตราไว้ +[มูลค่าที่ตราไว้ x [max(1%, (9%- mlr))]

ถ้า mlr มากกว่าเท่ากับ 8 จะได้ 1% น้อยกว่า 8 จะมีส่วนเพิ่ม สูงสุดที่ 9%

1.3.4 foreign exchange linked notes


ผลตอบแทนขึ้นกับค่าเงิน

ความเสี่ยงขึ้นกับความผันผวนของค่าเงิน


ตัวอย่าง foreign exchange linked notes อ้างอิงเงินดอล ตราไว้ 5000000 บาท ขายที่ราคาคิดลด 99.4870% ของมูลค่าที่ตราไว้ กำหนด strike price ที่ 34.7
แข็งมากกว่า strike price ได้เงินต้น
อ่อนค่า ผู้ออกตราสารหนี้จะส่งมองสกลุดอลเท่ากับ
มูลค่าที่ตราไว้/strike price = 5,000,000/34.7 = 144,092.22usd

กรณีดอลแข็งค่า ได้ 5,000,0000

ราคาทุน 5,000,000 * 99.4870% = 4,974,350
ผลตอบแทน = (5,000,0000 - 4,974,350)/4,974,350 = 0.52%

กรณีดอลอ่อนค่า ได้กลับคืนเป็นบาทลดลง ขาดทุน

อ่อนค่า ผู้ออกตราสารหนี้จะส่งมองสกลุดอลเท่ากับ
มูลค่าที่ตราไว้/strike price = 5,000,000/34.7 = 144,092.22usd
แลกเงินไทย ที่ 34.4 thb/usd = 144,092.22*34.4 = 4,956,772.368 บาท

ผลตอบแทน (4,956,772.368 - 4,974,350)/4,974,350 = -0.35%

1.3.5 commodity linked note


ขึ้นกับ commodity
commodity linked bull bear bonds
 • bull tranche เพิ่มเมื่อคอมโมเพิ่ม
 • bear tranche ลดเมื่อคอมโมลง
ผลตอบแทนขึ้นกับ ราคาสินค้า ขึ้นกับ demand supply เศรษฐกิจ ฯลฯ
ความเสี่ยง
 • ความเสี่ยงด้านราคา
 • ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน เพราะ commodity ส่วนใหญ่ซื้อขายในเงินต่างประเทศ

1.3.6 bond link note


ผลตอบแทนขึ้นลงตามตราสารหนี้อ้างอิง

1.3.7 fund linked note


ผลตอบแทนขึ้นกับ กองทุนอื่น

1.3.8 credit linked note


ผลตอบแทนขึ้นกับ credit

1.4 ตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง


ชอบเสี่ยงสูงก็ลุ้นๆเอาหน่อย
ปี 2023 เศรษฐกิจไม่ค่อยดีมีหุ้นกู้เจ้งไปหลายตัว ALL
หนักสุดคือ STARK สร้างรายได้เทียมทำกำไรดูดี ระดมทุนมาแล้วปล่อยจอย

 
=======================================

อ่านหนังสือมาเยอะแต่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก


รวม 3 หลักสูตร Online ในคอรสเดียว เรียนจบวิเคราะห์หุ้นได้ทุกตัวในตลาด


✅เเจาะงบราย sector + ประเมินมูลค่า + แกะงบทุกตัวในตลาด(ปีละครั้ง) และสรุปงบ ทุกไตรมาส
✅เรียนOnlineผ่านวิดิโอในfacebookกลุ่มปิด ความยาวกว่า 60 ชั่วโมง
✅ดูได้ตลอดชีพ ไม่มีลบคลิป และไลฟอัพเดทเนื้อหาให้ทันสมัยตลอดเวลา
✅สงสัยถามได้ตลอดเวลา

☀เรียนแล้วได้อะไร☀


✅ดูการ เกิดขึ้นตั้งอยู่และถดถอย ของธุรกิจผ่านงบการเงิน
✅แต่ละช่วงเศรษฐกิจ sector ไหนไป sector ไหนมา และเครื่องมือดูแบบ real time
✅การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มการเงิน คุณภาพลูกหนี้ดูตรงไหน
✅กลุ่มธุรกิจบริการ การเติบโต จุดคุ้มทุนดูอย่างไร
✅โรงแรม สื่อสาร ค้าปลีก
✅การวิเคราะห์ธุรกิจผลิต เทคนิคดูกำลังการผลิตของโรงงาน เมื่อไรจะต้องขยายโรงงานใหม่
✅ประสิทธิภาพโรงงานเป็นอย่างไร ใครดีใครด้อย เผยชัดๆ
✅การวิเคราะห์ธุรกิจ ซื้อมาขายไป สิ้นค้าค้างสต็อก เก็บเงินไม่ได้ดูอย่างไร
✅การวิเคราะห์หุ้นกลุ่มรับเหมา
✅การวิเคราะห์หุ้นกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์ แบบไวๆ จะโอนได้เมื่อไร
✅การวิเคราะห์หุ้น วงจร รอบมา รอบไป สัญญาณในงบการเงิน
✅หุ้น turn around เจ้ากำลังแอบทำโปรเจกอะไรในงบการเงิน
✅การประมเนมูลค่าของแต่ละ sector ว่ามมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร

🔈สอนโดย อ ภัทรธร ช่อวิชิต
นักลงทุนอิสระ เจ้าของผลงานหนังสือ คุ้ยแคะแกะหุ้นเด้ง และเจาะหุ้นร้อนสแกนหุ้นเด้ง

=======================================
แคปรูปตรงนี้มาได้ส่วนลดพิเศษจากปกติ 5000 บาท เหลือเพียง 2,800 บาทเท่านั้น
☎ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน (รับจำนวนจำกัด)
line id; pat4310

เพิ่มเพื่อน
=======================================

1 ความคิดเห็น :

 1. เว็บ สล็อตpg ทั้งหมด สวัสดีเพื่อนๆ ผู้คนชื่นชอบความตื่นเต้นและโอกาสในการชนะ! หากคุณเป็นคนที่หลงใหลในเสียงกระฉูดของ PG SLOT และกำลังมองหาเว็บไซต์ที่ให้คุณมากมายกว่าเพียงความสนุก

  ตอบลบ

สงสัยอะไรถามได้ครับผม