วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การวิเคราะห์ลูกหนี้การค้า

มีมิตรสหายท่านหนึ่งส่งข้อมความมาถามว่า

"ขอความรู้หน่อยนะคะ คำว่าลูกหนี้การค้า ถ้าเพิ่มขึ้น พร้อมกับยอดขายที่เพิ่มขึ้น อันนี้มีนัยยะสำคัญอะไรที่จะะแสดงถึงบริษัทดีขึ้นหรือแย่ลงมั้ยคะ แล้วอีกกรณีถ้าลูกหนี้การค้าเพิ่ม แต่ยอดขายเท่าเดิม อันนี้มีนัยยะหมายถึงยังงัยค่ะ"

ปกติการทำธุรกิจยอดขายเพิ่มก็ต้องปล่อยลูกหนี้การค้าเพิ่ม วิธีวัดว่าลูกหนี้การค้าของบริษัทเพิ่มในระดับปกติหรือไม่ใหดูที่ ระยะเวลาเก็บหนี้ (= ลูกหนี้การค้า / ยอดขาย x 360 ) ถ้าสม่ำเสมอ และใกล้เคียงกับนโยบายการปล่อยลูกหนี้การค้าก็ถือว่าปกติ
PM รายได้โตทุกปี


ดูระยะเวลาเก็บหนี้ยังใกล้ๆเดิม

ตัวอย่าง PM รายได้โตทุกปี ดูระยะเวลาเก็บหนี้ยังใกล้ๆเดิมผ่าน ถือว่าปกติไม่มีอะไรน่าสงสัย

แต่ถ้าลูกหนี้เพิ่มแต่ยอดขายเท่าเดิมดูระยะเวลาเก็บหนี้จะเพิ่มขึ้น ให้้เข้าไปหมายเหตุประกอบงบดูการแบ่งชั้นหนี้ถ้าลูกหนี้เกินกำหนดเยอะๆก็ให้ระวัง วันดีคืนดีอาจตัดลูกหนี้การค้าเป็นหนี้สูญได้
รายได้ EIC ทรงๆ

ระยะเวลาเก็บหนี้ และระยะเวลาขายสินค้าสูงมาก
EIC รายได้ทรงๆ ทรุดๆ แต่ระยะเวลาเก็บหนี้และระยะเวลาขายสินค้าสูงจุงเบย น่าสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น
ลูกหนี้การค้าแยกตามอายุลูกหนี้
เข้าไปดูหมายเตุประกอบงบไตรมาศสามปี2556 ข้อ 7.ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น พบว่า ลูกหนี้การค้า 70 ล้านอยู่ในกำหนดชำระแค่ 41 ล้าน คิดเป็น58% ของลูกหนี้รวม ที่เหลือ 42% เป็นหนี้ค้างชำระนะครัส

จะดูเรื่องลูกหนี้การค้าแต่ดันเจอระวะเวลาขายสินค้าที่สูงด้วยก็เข้าไปดูซะหน่อย ตามหมายเหตุประกอบงบข้อ 8.สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือของ EIC
สินค้าคงเหลือส่วนใหญ่เป็นสินค้าสำเร็จรูปเขาอธิบายว่า "บริษัทฯ มีความจำเป็นจะต้องเก็บสำรองสินค้ากึ่งสำเร็จรูปและสินค้าสำเร็จรูปหลากหลายรายการ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าตามปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้ารายสำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความได้เปรียบเกี่ยวกับกำหนดเวลาการส่งมอบรวมทั้งลดต้นทุนในการสั่งซื้อให้กับลูกค้า (One Stop Shop) ซึ่งปัจจัยดังกล่าวมีผลทำให้สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ มีจำนวนสูง" ใช้นโยบาย One Stop Shop เล่นซะเราตุนสต็อกหน้าเขียวเลยแต่ลูกค้ายิ้มแก้มปริ

รวมปี 56 สต๊อกของไว้ 366 ล้าน แต่หักค่าเผือลดมูลค่าสินค้าไป 76 ล้าน เหลือ 290 ล้าน ส่วนปี 55 สต็อกของไว้ 346 ล้านหักค่าเผือลดมูลค่าสินค้าไป 59 ล้าน เหลือ 286 ล้าน  แต่ละปีเอาเงินไปทิ้งน้าเล่น 60-70 ล้านผู้ถือหุ้นดีใจตาย555

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม