วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การวิเคราะห์ลูกหนี้การค้าในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

ในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง จะรับรู้รายได้ตาม % งานที่ทำเสร็จ ในงวดนั้นทำเสร็จไปก็ % ก็จะบันทึกรายได้ตามนั้น เมื่อมีรายได้แต่ยังไม่ได้เงินเข้าทางฝั่งสินทรัพย์ก็ต้องลงรายการลูกหนี้การค้าเอาไว้ สำหรับลูกหนี้การค้าในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะมีสองอย่างครับคือ

  • รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
  • ลูกหนี้การค้า
ข้อแตกต่างระหว่างสองรายการนี้ก็คือ รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระยังไม่ได้ส่งบิลไปเก็บตังค์ ถ้าส่งบิลไปเก็บตังค์แล้วก็จะเลื่อนไปเป็นลูกหนี้การค้า

ดังนั้นถ้าดูไม่ดีอาจทำให้คำนวณระยะเวลาเก็บหนี้ผิด และวิเคราะห์ลูกหนี้การค้าผิดไปคนละทางได้ อย่างในสรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนของ CK  ลงรายการลูกหนี้การค้าไว้ 5,457 ล้านบาท
สินทรัพย์ของ CK
วงจรเงินสดของ CK
คำนวณระยะเวลาเก็บหนี้ออกมาได้เฉลี่ยแค่ 55.93 วันเลขสวย ดูแนวโน้มลดลงด้วย
สินทรัพย์หมุนเวียนของ CK
ถ้ามองลูกหนี้การค้า กับรายได้ที่ไม่ได้เรียกชำระเป็นลูกหนี้การค้าเหมือนกัน ลูกหนี้ใหม่ก็จะเป็น 14,239+5,457=19,696 ลูกหนี้มากกว่าเดิมเกือบ 4 เท่า ให้รายได้ปกติงวด 9 เดือนไม่รวมรายได้พิเศษอื่นๆ อยู่ที่ 25,157.88 ล้าน คำนวณระยะเวลาเก็บหนี้ใหม่ได้เท่ากับ 19696/25157x270 = 211 วัน เทียบกับระยะเวลาเก็บหนี้เดิมที่ 55 วัน ระยะเวลาเก็บหนี้เพิ่มจากเดิมมาเกื่อบ 4 เท่า อัยยะ แสงว่าวงจรเงินสดที่แสดงใน สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียนก็ผิดไปด้วยมิน่าสงสัยตั้งนานว่าทำไมวงจรเงินสดของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมันก็ติดลบแต่ทำไม่ CFO ไม่เคยเป็นบวกซักทีร้อนเงินตลอด
สินทรัพย์หมุนเวียนของ TPOLY

ของ TPOLY ก็คล้ายๆกันลูกหนี้การค้าดูเหมือนลดลง แต่มูลค่างานที่เสร็จแต่ยังไม่เรียกเก็บเพิ่มรวมๆกันก็ไม่แตกต่าง55

สรุปว่าอยากให้ลูกหนี้การค้าลดลงก็สงบิลช้าๆ มันก็จะบันทึกเป็นมูลค่างานที่ยังไม่เรียกเก็บ

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม