วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

yci จะ turnaround

YCI : บริษัท ยงไทย จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น เซอร์โคเนียมซิลิเกต (Zirconium Silicate) น้ำกรด สารเร่งการตกตะกอน กำมะถันก้อน (Sulphur Roll, lump)

ณ วันที่  26 พ.ย. 2556 มี  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 109.20 ล้านบาท เล็กที่สุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นโจทย์ที่น่าศึกษามากครับว่าอะไรทำให้มันเล็กได้ขนาดนี้
งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด
รายได้ธุรกิจก็ลุ่มๆ ดอนมาตลอด ปี 2556 ขาดทุนหนักมา เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานก็ติดลบคือทำธุรกิจแล้วร้อนเงิน เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินก็เป็นบวกตลอดเหมือนกู้หนี้เพิ่มเรื่อยๆ

อัตราส่วนทางการเงิน
วงจรเงินสด
วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน

เป้าหมายของธุรกิจควรมุ่งไปที่มูลค่า กำไรสูงสุดไม่ใช่ตัววัดความสำเร็จของธุรกิจ แต่สิ่งที่จะบ่งชี้ถึงความสำเร็จทางการเงินของธุรกิจในระยะยาวอย่างมั่นคง ต้องมาจาก 3 สิ่งพร้อมๆ กันคือ ธุรกิจต้องทำกำไร สร้างกระแสเงินสด และสามารถอยู่รอดได้ (Make Profit, Generate Cash Flow and Stay Solvency) จึงจะสามารถสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นในธุรกิจอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อถอดรหัสธุรกิจจึงต้องหาคำตอบให้ได้ว่าธุรกิจ ก่อให้เกิด 3 สิ่งขึ้นหรือไม่ และมีจุดใดที่ทำให้ 3 สิ่งดังกล่าวมีปัญหามาดูกัน

1 การทำกำไร (Make Profit)
บริษัทนี้มีปัญหาตั้งแต่กำไรขั้นต้นที่ติดลบ ทำให้ไม่มีเงินเพียงพอจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่างๆ จะรอดไหมเนี้ย เมื่อไม่มีกำไร ROA ROE ก็ไม่ต้องพูดถึง ไม่มีกลับมาหา

2 การสร้างกระแสเงินสด (Generate Cash Flow)
ในเรื่องสภาพคล่อง

  • ลูกหนี้การค้าบริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้มากขึ้น หนี้ค้างเกินสามเดือนก็เพิ่มขึ้นอีกน่าเป็นห่วงจริงๆ

ลูกหนี้การค้า

  • เรื่องสินค้าคงเหลือ ระยะเวลาขายสินค้าทิศทางดีขึ้นตัวเลขลดลงสามปีติด ของหมุนไวขึ้น?
  • ระยะเวลาชำระหนี้ยังได้เครดิตใกล้ๆเดิม
  • Cash cycle ค่อนข้างยาวเกือบ 200 วันเสียวหมุนเงินไม่ทันจริงๆ
  • อัตราหมุนเวียนทรัพย์สินยังใกล้ๆเดิมยังดีที่สินทรัพย์ยังสร้างรายได้ได้อยู่
ดูแล้วเงินสดก็ตึงๆ ตัวปล่อยลูกหนี้การค้าก็โดนยืดหนี้ CFO ก็ติดลบ


3 สามารถอยู่รอดได้ (Stay Solvency)
กำไรก็ไม่มี เงินสดก็ไม่สร้างจะรอดหรือไม่ต้องติดตาม

  • อัตราส่วนสภาพคล่องลดลงเรื่อยๆ และต่ำกว่า 1 แสดงว่าบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียนเริ่มเสียว
งบดุล
หนี้สินหมุนเวียนหลักๆก็จะเป็นเงินเบิกเกินบัญชีและกู้ยืม 101.69 ล้าน กำลังนึกอยู่ว่าจะเอาเงินไหนมาจ่ายหนี้ดี
  • อัตราหนี้สินต่อทุนหาค่าไม่ได้เพราะส่วนทุนติดลบ ปีสุดท้ายที่ยังหาค่าได้อยู่คือปี 2555 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 9.18 เท่า สูงมากกกก
  • เงินต้นคงไม่มีปัญญา ดูกันว่าจะจ่ายดอกไหวไหม ดูในงบ EBITDA , CFO ติดลบทั้งยวงแสดงว่ากิจการไม่สามารถสร้างเงินสดได้ ดอกเบี้ยงไม่ต้องพูดถึง

การแก้ปัญหา

เมื่อไม่มีเงินก็ต้องหาเงินมาหมุน วันที่ 15 ก.ค. 2556 บริษัทได้ทำการขายทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งานออกไปสองแปลงได้เงินมา 60 ล้านพอหายใจหายคอหน่อย และทำให้ส่วนทุนไม่ติดลบได้ อนาคตก็ต้องลุ้นกันต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม