วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การจัดประเภทค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน

การจัดประเภทค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน บทความโดย ดร. ภาพร เอกอรรถพร [1]

คำถาม
ค่าใช้จ่ายที่หักทันทีเมื่อขายสินค้าหรือบริการนั้นๆได้ เช่น โรงแรมบางแห่งอาจต้องเสียค่าคอมมิสชั่น (ค่าน้ำ) ให้แก่บริษัททัวร์ เป็นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ เมื่อขายห้องพักได้ เป็นต้น ทั้งนี้อาจมองส่วนค่าคอมมิสชั่น เป็นต้นทุนที่ต้องหักทันที (ค่าใช้จ่ายทางตรง) หรืออาจจะมองว่าเป็น ค่าใช้จ่ายในการขาย ก็ได้

ผมสงสัยว่า ค่าคอม ที่มันต้องหักจากการห้องพัก เนี่ย มันเป็นต้นทุนขาย หรือค่าใช้จ่ายในการขาย กันแน่ครับและอีกอย่างครับ พนักงานโรงแรม นี่เรามองเป็นต้นทุนขาย หรือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารครับ
ค่าใช้จ่ายการบริหาร มันรวมเรื่อง ค่าจ้างการทำบัญชีของบริษัท และเอกสารทางกฎหมายต่างๆ หรือเปล่าครับ หรือไอ้นี่ต้องไปใส่อยู่หมวดอื่นๆ

และไอ้ตัวค่าเช่าพื้นที่ของโรงแรม เช่น พื้นที่แถวสยาม
ค่าเช่าอาคาร
ค่าประกันภัย
จัดเป็นต้นทุนขาย หรือจัดเป็น ต้นทุนทางการเงินครับ

คำตอบ
เอาหลักการไปก่อนนะคะ... ต้นทุนขายคือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนของสินค้า ประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และโสหุ้ยการผลิต เช่น วัตถุดิบทางอ้อม ค่าน้ำไฟที่เกี่ยวกับการผลิต ค่าเสื่อมราคาอาคารที่ใช้ทำการผลิต ฯลฯ

สำหรับธุรกิจบริการ ต้นทุนบริการอาจจะไม่มีวัตถุดิบทางตรงและค่าแรงทางตรง (บางคนอาจจัดให้มีหรือไม่มี แล้วแต่มุมมอง แต่จะจัดเป็นทางตรงหรือทางอ้อม ย่อมต้องรวมเป็นต้นทุนบริการ) แต่มีวัตถุดิบทางอ้อม มีค่าแรงทางอัอม มีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ถือเป็นโสหุ้ย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเสื่อมราคาในส่วนที่เกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าโดยตรง ฯลฯ

ในงบกำไรขาดทุน ค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็น ต้นทุนขาย (หรือต้นทุนบริการ) ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้

ถ้าเรามองการจัดประเภทค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนได้ชัดเจน เราก็จะสามารถจัดประเภทค่าใช้จ่ายอย่างเป็นธรรมได้ (แต่เนื่องจากเป็นเรื่องต้องใช้ดุลยพินิจ เลยมีข้อถกเถียงมาก)

ค่าจ้างพนักงานโรงแรมต้องดูว่าคนๆ นั้นทำหน้าที่อะไร ให้แยกตัดเป็นค่าใช้จ่ายตามงานที่ทำ อาจเป็นต้นทุนขายหรือค่าใช้จ่ายในการขายหรือบริหาร

ค่าทำบัญชีตามปกติถือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าเช่าไม่ใช่ต้นทุนทางการเงินแน่นอน เพราะต้นทุนทางการเงินคือดอกเบี้ย แต่ค่าเช่าอาจถือเป็นต้นทุนขายหรือคชจในการขายหรือบริหารขึ้นอยู่กับว่าเช่าไปใช้งานอะไร

การจัดประเภทค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนที่เห็น เรียกว่าเป็นการจัดประเภทตาม function แต่งบกำไรขาดทุน (ที่เปิดเผยในหมายเหตุฯ) อาจจัดประเภทตามลักษณะ เช่นค่าเสื่อมคือค่าเสื่อม ไม่ต้องนำมาแยกว่าทำหน้าที่อะไร อย่าลืมว่าค่าใช้จ่ายทุกประเภทต้องนำมาหักจากรายได้ทั้งสิ้น แม้ว่าจะมีฐานันดรที่ไม่เท่ากันแต่ในที่สุดมันก็คือค่าใช้จ่าย

[1]https://www.facebook.com/parporna/posts/520526924733459?stream_ref=10

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม