วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เงิน 10 บาทหายไปไหน

มีคนถามว่าเด็กน้อยคนนี้เงินหายไปไหน 10 บาท

ในฐานะนักลงทุนก็ต้องมองแบบบัญชี (เดบิต = แหล่งที่มาของเงิน เครดิต = แหล่งที่ใช้ไปของเงิน)

1ยืมพ่อ500
 • เดบิตเงินสด500
  • เครดิตหนี้สิน500

2ยืมแม่500
 • เดบิตเงินสด500
  • เครดิตหนี้สิน500


งบดุลเริิ่มต้น
 • สินทรัพย์
  • เงินสด1000
 • หนี้สิน
  • หนี้พ่อ500
  • หนี้แม่500
 • ทุน
 • เงินทุน 0


3ซื้อของ970

 • เดบิตค่าใช้จ่าย970 
  • เครดิตเงินสด970


4คืนหนี้พ่อแม่คนละ10บาท
 • เดบิต หนี้พ่อ10บาท
 • เดบิต หนี้แม่ 10บาท
  • เครดิต เงินสด20บาท


งบกำไรขาดทุน
 • รายได้0
 • คชจ970
 • ขาดทุนสุทธิ 970


งบดุล

 • สินทรัพย์
  • เงินสด10บาท
 • หนี้สิน
  • หนี้พ่อ490
  • หนี้แม่490
 • ส่วนทุน
  • ขาดทุนสะสม970
  • เงินทุน 0
 • รวมหนี้และทุน 10
สรุปว่าเงิน 10 บาทเด็กเอาไปนั่นเอง

1 ความคิดเห็น :

สงสัยอะไรถามได้ครับผม