วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

LVT จะ turnaround

LVT ส่งงบ Q3 แล้วขาดทุนเป็นปกติ คนอื่นบอกว่ามันเป็นหุ้นเน่า (มันก็เน่าจริงๆนั่นแหละ55)
ประเด็นที่น่าสนใจในงบการเงิน
1. งานก่อสร้างตามสัญญาระหว่างก่อสร้าง ลดลงจากงบปีที่ 430 ล้านเหลือแค่ 38 ล้านแปลว่าส่งมอบงานใกล้เสร็จหมดละ จะหมดเวรหมดกรรมแระ

2. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น 285 ล้านตามหมายเหตุ 20 เขาว่าเป็นการออกหุ้นกู้แปลงสภาพให้บริษัทย่อยที่ทำโรงงานปูนซีเมนต์ที่พม่า แปลว่ามุ่งมั่นเปลี่ยนธุรกิจให้ได้ เยี่ยมจริง

สรุปว่าใกล้หมดเวรหมดกรรมละตอนนี้ไป focus โรงปูนที่พม่า

ถ้า max1+max2 ปรับปรุงเสร็จ มีคนคำนวณกำไรไว้ใน Pantip[1] ดังนี้

  • กำลังการผลิตต่อวัน (max1 + max2) 4,200.00 Tonnes
  • ราคาขาย/ตัน(ในพม่า) 95.00 USD
  • รายได้ต่อวัน 399,000.00 USD
  • อัตราแลกเปลี่ยน 30.00 บาท
  • รายได้ต่อวัน 11,970,000.00 บาท
  • จำนวนวันที่ผลิต/ปี (ประมาณ) 320.00 วัน
  • รายได้ต่อปี 3,830,400,000.00 บาท
  • ส่วนแบ่งใน max (MMC) 30% 
  • รายได้ต่อปี ของ lvt ในmax ต่อปี 2558 (เต็มกำลังการผลิต) 1,149,120,000.00 บาท
  • ถ้า margin อยู่ที่ 40% กำไรโดยประมาณก็จะอยู่ที่ 460 ล้านบาท ส่วนแบ่งของ lvt 58% ใน Cemintor ก็จะได้ประมาณ 266 ล้านบาท ถ้าจะรวมส่วนแบ่งกำไรที่ lvt ถือหุ้น GCCP อีก 20% ที่ถือใน KBZI และในเขมร อีกปีละอย่างน้อย 50 ล้านบาท รวมกันก็ได้อย่างน้อยประมาณ 316 ล้านบาท ในปี 2558 ที่สามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต 

สรุปว่าถ้าสำเร็จจะพลิกชีวิตบริษัทจากหลังตีนเป็นหน้ามือกันเลยทีเดียว

ปัญหาคือแหล่งที่มาของเงินที่จะเอามาปรับปรุงโรงปูนแห่งที่สอง ที่วางแผนไว้ว่าจะมาจากการใส่สิทธิของ  LVT-W3 แต่จากวันใช้สิทธิวันสุดท้าย 14 กพ  2557 ที่ผ่านมา ปรากฎว่ามีคนมาใช้สิทธืเพียง 23,205.00 หน่วย ได้เงินมา 29,006.25 บาท คงเหลือใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ 172,135,775.00 หน่วยก็หายไปในอากาศ

บริษัทก็แก้เกมส์ด้วยการเพิ่มทุนจำนวนหุ้นที่จัดสรร 538,469,695 หุ้น คิดเป็นอัตราส่วน  อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)   1.2853 : 1 เพื่อหาเงินมาปรับปรุงโรงปูนโรงที่สอง ต่อไป จะเพิ่มทุนสำเร็จหรือไม่มาดูกัน

สู้ต่อไป LVT เราติดตามนายอยู่


ที่มา
[1]http://pantip.com/topic/30613871

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม