วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557

การหาผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ke) ด้วย capm

ในการประเมินมูลค่าหุ้น ตัวแปรที่เป็นปัญหามากคืออัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ke) ที่คำนวณโดยอ้างอิงจากแบบจำลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) ปัญหาคือไม่รู้จะเลือกข้อมูลจากระยะเวลาไหนดี จะทำมั่วๆก็กลัวไม่มีเพื่อน ลองมานั่ง review การหาอัตราคิดลดของที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ จากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินให้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ครับ มาดูกันว่าชาวบ้านเขาหาค่ากันอย่างไร

เริ่มต้นที่ RS ซื้อ  Cap ad ที่มา [1]
RS


MONO ไปประมูลดีวิดิจิต้อล ที่มา [2]
MONO
คำเสนอซื้อกิจการ EIC ของเสี่ย บี เตชะอุบล [3]
EIC
นกแอร์จัดตั้งบริษัทร่วมทุน
NOK
ที่มา

[1] RS ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ www.set.or.th/dat/news/201403/14019570.pdf


[2] MONO ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ www.set.or.th/dat/news/201403/14018630.pdf

[3] EICนำส่งความเห็นของกิจการ และรายงานที่ปรึกษาทางการเงินเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 250-2) www.set.or.th/dat/news/201403/14018039.pdf

[4] NOK ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ www.set.or.th/dat/news/201403/14017331.pdf 17 มี.ค. 2557

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม