วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559

ส่องหุ้น PJW บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ทิศทางราคาของหุ้น PJW ในช่วง 3 ปี
ที่มา setsmart
PJW บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทขวดและฝา ได้แก่ น้ำมันหล่อลื่น นมและนมเปรี้ยว สินค้าอุปโภคและบริโภค น้ำยาเคมีสำหรับใช้ในการเกษตร และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์

หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่หายไปจากสารระบบนักลงทุนไปหลายปี ดูทิศทางราคาไหลลงเป็นเทน้ำเทท่ายังกะบริษัทจะเจ้ง น่าสนใจว่ามีปัจจัยอะไรทำให้มันลงได้ไร้สาระขนาดนี้

งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดของ PJW
ที่มา setsmart

จากงบกำไรขาดทุนจะเห็นว่ารายได้ของ PJW เติบโตขึ้นทุกปีส่วนทางกับกำไรที่ลดลงทุกปี งวด 9 เดือน58 ที่ผ่านมากำไรลดลงกว่าครึ่งจากงวด 9 เดือน 59

ในส่วนของงบกระแสเงินสด กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน Opeeration Cash Flow ลดลงจนติดลบ แต่ที่น่าสนใจคือ บริษัทมีการลงทุนทุกปี ดูจากกระแสเงินสดจากการลงทุน Investing Cash Flow ที่ติดลบมากกว่า กระแสเงินสดดำเนินงาน ทำให้ส่วนใหญ่บริษัทต้องหาเงินทุนจากแหล่งภายนอกด้วยการกุ้เงิน หรือเพิ่มทุน ดูจากกระแสเงินดสดจากการจัดหาเงินที่มีค่าเป็นบวก

โดยสรุปคือ PJW กำไรลดลงเพราะ ขยายการลงทุนแบบบ้าพลัง แล้วรายได้โตไม่ทันค่าใช้จ่ายที่เพิ่มนั่นเอง

ดูปัญหาธุรกิจผ่านอัตราส่วนทางการเงิน


ความอยู่รอด

DE ratio ของ PJW
ที่มา setsmart
ในแง่ความอยู่รอด เชื่อมโยงจากงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินที่เป็นบวกทุกปี จะเห็นว่าเมื่อ pjw จัดหาเงินทุนด้วยการกู้เงิน ก็จะทำให้ อัตราส่วน หนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นทึกไตรมาศ แต่จะเห็นช่วงปี 2015 หนี้สินเริ่มทรงตัว แต่จากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ติดลบก็เริ่มเสียวๆ ในเรื่องความสามารถในการชำระหนี้เหมือนกัน

การสร้างเงินสด


อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ของ PJW
ที่มา setsmart

เมื่อกู้เงินมาลงทุน ซื้อสินทรัพย์ หลังๆของ PJW จะเป็นการลงทุนในโรงงานพ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์ ต้องมาดูว่าสินทรัพย์ที่ลงไปสามารถสร้างรายได้ได้หรือไม่ ดูจากอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ (Total Asset Turnover: AT) จะเห็นว่า อัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ ลดลงเรื่อยๆทุกปี สวนทางกับรายได้ที่เพิ่ม แสดงว่า PJW สินทรัพย์เพิ่มมากกวารายได้ที่เพิ่มนั่นเอง ทิศทางเริ่มดีขึ้นในช่วง 2 ไตรมาศที่ผ่านมา ถ้าดีต่อเนื่องเรื่อยๆจะดีมาก

แสดงการใช้กำลังการผลิตของ PJW
ในส่วนงานบรรจุภัณฑ์ อัตราการใช้กำลังการผลิตลดลงทุกปี จาก 63% ในปี 2012 มาเหลือเพียง 44% ในงวด 9 เดือน 2015 ใน oppday เขาว่า คำสั่งซื้อที่ลดลงเนื่องจาก เศรษฐกิจชลอ และไตรมาศ 3 ที่ผ่านมาลูกค้าเลือกออเดอร์เพราะจะออกสินค้าใหม่

ยังงงว่า ปริมาณการขายก็ไม่ได้เพิ่มมากแล้วจะขยายอะไรเยอะแยะทุกปีให้ต้นทุนมันเพิ่ม ประชุมปีนี้ต้องถามซะหน่อยละ

ในส่วนของ โรงพ่นสี เพิ่มกำลังการผลิตกว่า 3 เท่าตัวจาก 54,000 เป็น 161,280 ในช่วง 9 เดือน 2015

บริษัทที่ใช้กำลังการผลิตไม่เต็ม ปัญหาหนึ่งคือต้นทุนคงที่ต่อหน่วยจะสูง และอัตรากำไรขั้นต้นต่ำลง กำไรรวมหดตามอีก ดังนั้นต้องลุ้นให้บริษัทนี้ขยันหาลูกค้าเก่งๆ เดี๋ยวกำไรจะมาเอง

การทำกำไร

อัตรากำไรขั้นต้น PJW


เมื่อดูอัตรากำไรขั้นต้นของ PJW ลดลงแทบจะทุกไตรมาศ ในขณะที่ ราคาเม็ดพลาสติดซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตลดลงกว่าปีที่แล้ว โดยในไตรมาศ 3 ลดลงเฉลี่ยกว่า 29,59% แสดงว่า ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากการใช้การผลิตไม่เต็มกำลัง

อัตรากำไรสุทธิของ PJW
เมื่อใช้กำลังการผลิตไม่เต็ม รายได้ไม่ทันรายจ่ายที่เพิ่ม q3 2015 ก็ขาดทุนไปตามระเบียบ

โดยสรุปคือ PJW ลงทุนหนักมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แล้วรายได้โตไม่ค่อยทันรายจ่ายเท่าไรนัก กำไรก็ดรอบๆกันไป จะเข้าซื้อ ก็รอ ออดเดอร์เข้า สัญญาณคอนเฟริมในงบคือ AT GPM และ NPM เริ่มฟื้น ก็เข้าได้ สู้ต่อไป PJW


2 ความคิดเห็น :

  1. สวัสดีครับ operating cashflow 9M/15 ไม่ติดลบหนิครับ แค่ว่าปีนี้ เงินรับยังเป็น account receivables

    ส่วนเรื่อง gpm นี่ลองไปแยกดูเฉพาะสัดส่วนต้นทุนวัตถุดิบตรงๆกับยอดขายดูครับ จะเห็นว่า margin ส่วนนี้สูงขึ้น :)

    ตอบลบ

สงสัยอะไรถามได้ครับผม