วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559

3.เทคนิคการเลือกตัวเลขมาคำนวณอัตราส่วนทางการเงินอัตราส่วนทางการเงินช่วยในการวิเคราะห์กิจการได้ง่ายขึ้น โดยนำตัวเลขในงบการเงินมาทำเป็นตราส่วนทำให้สามารถนำหลายๆกิจการมาเปรียบเที่ยบกันได้ แต่ถ้าคำนวณผิดตั้งแต่ต้น จะทำให้การตีความหมายผิดเพียนไป และเมื่อนำมาวิเคราะห์ก็จะทำให้วิเคราะห์ผิดเพี้ยนไปอีก

1.รู้จักงบการเงิน


งบการเงินทั้งสามงบบันทึกต่างกัน มีทั้งแบบที่เป็นจุดของเวลาและแบบที่เป็นช่วงของเวลา

งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุล จะแสดง สินทรัพย์ หนี้สิน และทุน เป็นจุดของเวลา ณ สิ้นงวด

งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดจะแสดงค่าเป็นช่วงเวลา ไม่พอ โดยงบกำไรขาดทุนยังมีแบบรายไตรมาศและแบบยอดรวม 3 6 9 12 เดือน ส่วนงบกระแสเงินสดมีแบบเดียวคือเป็นยอดรวม 3 6 9 12 เดือน

2.เอาตัวเลขไหนมาคำนวณ


การที่จะเอาตัวเลขจากงบใดมาคำนวณก็ควรให้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน ถ้าตัวเลขมาจากงบเดียวกันไม่มีปัญหาแต่พอเอามาจากต่างงบกันแล้วปัญหาเริ่มเกิด

2.1.ถ้าตัวเลขมาจากต่างงบกันตัวเลขจากงบดุลจะเป็นค่าเฉลี่ย

เช่นอัตราส่วนหมุนเวียนสินทรัพย์ ก็จะเป็น รายได้รวม/สินทรัพย์รวมเฉลี่ย

2.2.ทำตัวเลขจากงบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดให้เป็นช่วงเดียวกัน

ถ้าตัวเลขจากข้อ 2.1 สินทรัพย์เอาค่าเฉลี่ยเต็มปีจากปีนี้กับปีที่แล้วบวกกันหารสอง งบกำไรขาดทุนและงบกระแสเงินสดก็ต้องทำเหมือนกัน

งบกำไรขาดทุนทำตัวเลขย้อนหลังไป 4 ไตรมาศ หรือใช้วิธีคำนวณโดย

สมมติงบ q2 59 งวด 6 เดือน จะทำให้เป็น 12 เดือนย้อนหลังโดยการ นำงบปี 58 ตั้ง ลบด้วยงบ 6 เดือนปี 58 บวกด้วย 6 เดือนปี 59 ก็จะได้ 12 เดือนย้อนหลัง

พอเป็นแบบนี้เราก็จะสามารถนำอัตราส่วนมาเปรียบเทียบกันได้เนื่องจากอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันแล้ว

3.จับ input กับ output ให้ตรงกัน


อัตราส่วนทางการเงินเป็นการวัดประสิทธิภาพ output/input ถ้าจับ input กับ output ไม่ตรงกันการตีความก็จะผิดเพี้ยนไปเช่นการคำนวณ ROE

กำไรมี 3 ตัวคือ กำไรรวม กำไรของผู้ถือหุ้นส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม(ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่บริษัทใหญ่ที่อยู่ในบริษัทย่อย) และกำไรของบริษัทใหญ่

ส่วนของผู้ถือหุ้นก็มี 3 ตัวเช่นกัน คือ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม และส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่


  • ROE1=กำไรรวม/ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
  • ROE2=กำไรของผู้ถือหุ้นส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุม/ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุม
  • ROE3=กำไรของบริษัทใหญ่/ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่


ROE ที่เห็นใน set จะเปน ROE3 บอกว่าเงินที่เราลงทุนไปได้กำไรส่วนของเรากลับมาเท่าไร
.
หวังว่าจะได้ความกระจ่างมากขึ้นนะครับผม


ติดตามเราได้ที่ Website : http://www.investidea.in.th
Facebook : http://www.facebook.com/investidea.in.th
Line ID : @investidea.in.th ใส่@นำหน้าด้วย
สัมมนาวิเคราะห์หุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน ดูรายละเอียดและตารางอบรมได้ที่http://www.investidea.in.th/p/value-investor.html
หรือสอบถามราบละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ Line; pat4310, หรือโทร 086-503-5023

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม