วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554

จะลงทุนต้องรู้จักความเสี่ยง 1

ก่อนที่จะยอมรับความเสี่ยงก็ต้องรู้ก่อนว่าที่เราดิ้นรนจะทำธุรกิจเพราะอะไร ในทางพระพุทธศาสนาจุดเริ่มต้นมาจากอวิชชาหรือความไม่รู้แจ้งในอริยสัจ 4 (ทุกข์ สมุหทัย นิโรท มรรค) ทำให้เกิดตัวเราขึ้นมาร่างกายของเรา จิตใจของเรา เมื่อเกิดตัวเราสิ่งที่กลัวที่สุดคือกลัวว่าตัวเราจะหายไป(ตาย) ดังนั้นเมื่อมีอะไรมากระทบทำให้เกิดทุกข์ไม่ว่าทางกายหรือทางใจ ใจก็จะดิ้นรนตามตัญหาอยากให้ทุกข์หายไป ตอนนี้ไม่มีความสุขก็อยากได้ความสุข พอมีความสุขก็ไม่อยากให้ความสุขหายไป ที่มาลงทุนทำธรุกิจก็เพราะตอนนี้ไม่มีเงินเป็นทุกข์ ก็อยากอยากรวย จะได้มีเงินก็เอาไปซื้อของนู่น นี่ นั่นสนองความอยากได้ เหนื่อยแค่ไหนก็ยอม

การลงทุนทำธุรกิจ สิ่งที่เราอยากได้ก็คือ "ผลตอบแทน (return)" แต่สิ่งที่มาด้วยกันและหลีกหนีไม่ได้ก็คือ "ความเสี่ยง(risk)" ถ้าอยากได้ผลตอบแทนมากๆก็ต้องยอมรับความเสียงที่สูงขึ้นด้วย คำว่าความเสี่ยงในภาษาจีนประกอบด้วยคำสองคำคือ อัตราย+โอกาส สำหรับคนที่คิดจะลาออกจากงานมาเริ่มต้นธุรกิจเล็กๆ สิ่งที่เขาต้องแลกจากการลาออกจากงานประจำก็คือรายได้ประจำ จากที่ทำงานไปหลับไป แอบเล่น facebook อู้ไปวันๆ สิ้นเดือนก็ได้เงินเดือน แต่พอลาออกปุ้บเงินเดือนก็ไม่มี รายได้ก็ไม่แน่นอนยอดขายบางวันขายได้บางวันขายไม่ได้ ค่าใช้จ่ายวัตถุดิบขึ้นๆลง เรื่องคนก็บางทีลูกน้องทะเลาะกับแฟนมาไม่มีอารมณ์ทำงาน วันดีคืนดีมีร้านคู่แข่งมาเปิดขายของเหมือนกันแต่ดีกว่าและถูกกว่าเราก็ขายไม่ได้ แค่ยังไม่เริ่มความกลัวก็เกิดขึ้นแล้ว นอนไม่หลับ กังวล กลัวเจ้ง กลัวไม่มีรายได้ประจำ กลัวเหนื่อย ฯลฯ

ความเสี่ยง=อันตราย+โอกาส
คนบนโลกเมื่อเจอความทุกข์วิธีแก้ทุกข์ก็พยายามหนีทุกข์ แต่ในพระพุทธศาสนาเมื่อทุกข์เกิดขึ้นไม่สอนให้หนีทุกข์แต่ให้เข้าไปรู้ทุกข์ที่กำลังปรากฎ ศึกษาจนรู้ว่าเหตุคืออะไรและไปแก้ที่ต้นเหตุ ความเสี่ยงก็เหมือนกันก็ต้องเข้าไปเรียนรู้มันอย่างแจ่มแจ้ง แล้วจะอยู่กับความเสี่ยงได้อย่างมีความสุข ไม่ต้องมานั่งกลุ้มกันอยู่

"ความวิตกกังวลล่วงหน้าไม่ได้ช่วยอะไรเลย
นอกจากจะไม่เยียวยาความทุกข์ในวันหน้า
มันยังปล้นความสุขในวันนี้ไปอีกด้วย" ดังตฤณ
ความเสี่ยงคืออะไร

ความเสี่ยง(risk)ก็คือความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ หรืออะไรที่ไม่เป็นไปตามที่คาด ความเสี่ยงมีสองด้านทั้งบวก(ดีเกินคาด)และลบ(เลวร้ายกว่าที่คาด) ความเสี่ยงที่เราต้องเข้าไปจัดการคือความเสี่ยงด้านลบครับเพราะถ้าเกิดขึ้นนี้อาจทำให้ธุรกิจขาดทุนถึงขั้นปิดกิจการได้ ก็ต้องวางแผนเตรียมรับมือให้ดีๆ

ถ้ามองลึกๆเข้าไปอีกความเสี่ยงเป็นเรื่องธรรมชาติทุกสิ่งที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆไปตามกฎของไตรลักษณ์ก็คือ ทุกสิ่งมีเหตุก็เกิด หมดเหตุก็ดับ บังคับไม่ได้ เมื่อเหตุเปลี่ยนผลก็เปลี่ยนเป็นปกติแต่มันเกิดปัญหาเพราะเราไม่รู้เหตุอย่างแท้จริงก็คาดการณ์อย่างนึง พอไม่เป็นไปตามคาดก็ไปโทษมันบอกว่าเป็นความเสี่ยง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม