วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

กฎมัศจรรย์ของเลข 72

กฎมัศจรรย์ของเลข 72 มีอยู่ว่า การคำนวณว่าเงินออมจะพอกพูนเป็นสองเท่าภายในเวลาเท่าใด ให้นำเลข 72 ตั้ง หารด้วยอัตราผลตอบแทนที่ได้ กล่าวคือ หากได้ผลตอบแทน 1% เงิน 1 ล้านจะเพิ่มเป็น 2ล้าน ต้องใช้เวลา 72 หารด้วย 1 = ใช้เวลา 72 ปี เป็นต้น

ที่มาของเลข 72
ถ้าฝากเงินในปัจจุบันเท่ากับ pv บาท ที่ผลตอบแทนทบต้นเท่ากับ r% เป็นเวลา n ปี สามารถมูลค่าของเงินในอนาคตเท่ากับ

  • FV = PV x (1+r)^n                                               ...(1)

ให้เงินอนาคตโต 2 เท่าจากปัจจุบันจะได้

  •  FV = 2PV                                                            ...(2) 
  • แทนค่า (2) ใน (1) จะได้:  2PV = PV x (1+r)^n     
  • 2 = (1+r)^n
  • n =log2 ฐาน(1+r) 
  • เปลี่ยนให้เป็นฐาน log ฐาน e จะได้ n = ln2/ln(1+r)  ...(3)
    โดยที่ ln 2 มีค่าประมาณ 0.693  

ตัวเลขเป๊ะมันหายาก คุณ Luca Pacioli (1445–1514) ได้คิดกฎเลข 72 มาประมาณหาค่าเวลาที่ทำให้ เงินเราโต 2 เท่าคับ ซึ่งตัวเศษยังมีได้อีกหลายค่าเช่น 72, 70, 69.3 ฯลฯ

มันเยี่ยมจริงๆ เจริญในการลงทุนทุกท่านครับ

ที่มา http://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_72

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม