วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

WIN จะ turnaround?

WIN สมัยก่อนทำธุรกิจคลังสินค้าเก็บปลอดอากร กับรับบริหาร logistics ในระบบรถไฟไปท่าเรื่องแหลมฉบังแต่เจ้งไม่เป็นท่าต้องตัดขายทิ้งไป เหลือหนี้สินไว้ให้ดูต่างหน้าประมาณ 300 ล้าน กับคลังสินค้าปลอดอกร

วันที่ 15 ส.ค. 2556 ได้ออกข่าวใน SET เรื่อง "สารสนเทศการจำหน่ายทรัพย์สินให้กองทุนรวม การได้มาซึ่งหน่วยลงทุนในกองทุนรวม และสิทธิการเช่าของกองทุนรวม" และมีเรียกประชุมผู้ถือหุ้น จากหนังสือเชิญประชุมลองคำนวณกำไรกันเล่นๆ ขายเข้ากองทุนได้เงิน 806 ล้านบาท คลังมี Book Value 357.52 ล้านบาท win เข้าไปถือกองทุน 20% มีค่าใช้จ่ายดังภาพ


ค่าใช้จ่ายต่างในการออกกองทุน
ที่มา: http://www.wyncoast.com/documents/EGM1_2013/TH/3-สารสนเทศตามเกณฑ์ส่งผู้ถือหุ้น_T_ขายทรัพย์สินเข้ากองทุน.pdf หน้า 20
ค่าใช้จ่ายหลายหลายการไม่อยู่ในงบกำไรขาดทุนแต่ไปอยู่ในงบกระแสเงินสดเช่น

  • ชำระหนี้ให้สถาบันการเงิน อยู่ CFF เงินสดลด หนี้ลด
  • แบงค์การันตีอยู่ CFI เงินสดลดสินทรัพย์เพิ่ม
  • ซื้อหน่วยลงทุนอยู่ CFI เงินสดลดสินทรัพย์เพิ่ม

คิดกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุนได้ดังนี้
กำไร = รายได้เข้ากองทุน - BV คลัง - ค่าใช้จ่่ายจัดตั้งกองทุน - ภาษีเงินได้นิติบุคคล - ภาษีธุรกิจเฉพาะ- ค่าปรับปรุงอาคาร
= 806 - 357.52 -26 - 73-26.6 -20 = 302.88
เราถือกองทุน 20% จะรับรู้กำไรเข้างบเท่ากับ
302.88 x 0.8= 242 ล้านบาท ตอนนี้มี 490 ล้านหุ้น
EPS = 0.49?2.เงินจากการขายกองทุนเอาไปคืนหนี้ และพัฒนาโครงการอื่นๆ

มีคนถามผู้บริหารว่าทำแล้วจะรอดหรือ ผู้บริหาร present เป้นหมวก 3 ใบ

  • หมวกใบแรกภาพในอดีตตอนเข้ามาบริหารเมื่อ 5 ปีที่แล้วมีหนี้ 140 ล้าน  คลังสินค้าปลอดอากรมีพื้นที่เช่า 20%
  • หมวกใบที่สอง เป็นปัจจุบันมีพื้นที่เช่า 90% แต่ก็ยังมีหนี้เหมือนเดิม ผู้บริหารภูมิใจมากกว่าสามารถโตได้โดยไม่ต้องเพิ่มทุน
  • หมวกใบสุดท้าย เป็นภาพอนาคตจะมีคลังที่สอง และธุรกิจใหม่อีกมากมาย
ผู้บริหารพูดเรื่อง อดีต ปัจจุบัน อนาคตของ WIN
เท่าที่ฟังๆมา สรุปคร่าวๆ ก็คือ ขายคลังหนึ่งเข้ากองทุน ได้เงินมาก็ไปโล๊ะหนี้ของเดิม เงินที่เหลือก็เอาไปสร้างคลังสินค้าแห่งที่สอง ทำ solar roof อีกส่วนก็เอาไปขายรถประกอบตามสั่ง

คอยติดตามกันต่อไปว่าจะ turnaround ได้หรือไม่สู้ๆ ไอ้มดแดง

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม