วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2556

กำไรจากการขายสินทรัพย์ผลกระทบต่องบการเงินและราคาหุ้น

กำไรจากการขายสินทรัพย์กระทบอย่างไรกับงบการเงินมาดูกัน
สมมติบริษัทแห่งหนึ่ง มีอาคารร้างมูลค่า 1,000 ล้าน ส่วนทุน 1,000 ล้าน
ต่อมามีคนเสนอซื้อให้ราคา 1500 ล้าน จะกระทบกับงบการเงินดังนี้
ผลกระทบต่องบการเงิน

 • งบกำไรขาดทุนจะบันทึก กำไรจากการขายสินทรัพย์ 500 ล้านบาท โดยที่กำไรจากการขายสินทรัพย์เกิดจาก เงินสดรับจากการขาย(สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น) หักด้วย มูลค่าทางบัญชี(มูลค่าสินทรัพย์ที่ลดลง) = 1500 - 1000= 500 ซึ่งจะกระทบชิ่งไปที่กำไรสะสมในงบดุลซึ่งคือความมั่งคั่งของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 500 ล้าน
 • งบดุล
  • เงินสดเพิ่มขึ้น 1500 เท่ากับ เงินสดรับจากการขาย
  • ส่วนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 500 จากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น
 • งบกระแสเงินสด
  • กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน (CFO) จะไม่มีเงินสด เพราะเขาไม่ถือว่ากำไรจากการขายสินทรัพย์เป็นเงินสดที่มาจากการดำเนินงาน จึงนำกำไรจากการขายสินทรัพย์ไปหักออกจากกำไรสุทธิ
  • กระแสเงินสดสุทธิจากการลงทุน (CFI) จะบันทึกเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 1500 ล้าน
  • ทำเงินเงินสดสุทธิในงวดนั้นเพิ่มขึ้น 1500 ล้าน

ผลกระทบต่อราคาหุ้น

จากภาพจะเห็นว่าเมื่อมีการขายสินทรัพย์จะทำให้กำไรกระโดด EPS สูงขึ้น ราคาก็ควรจะพุ่งสูงขึ้น ดั้งนั้นถ้าอยากรู้ว่าบริษัทไหนจะมีการขายสินทรัพย์แล้วเกิดกำไรพิเศษก็ควรซื้อดักไว้ก่อน
 • ข่าวว่าจะขายสินทรัพย์ให้ไปดูที่ข่าวในเว็ปของตลาดหลักทรัพย์ www.set.or.th
 • เข้าไปหามูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ที่จะขายในข่าวที่ประกาศนั่นแหละ หรือเข้าไปดูที่รายงาน 56-1 หัวข้อสินทรัพย์ที่ใช้ประกอบธุรกิจ ถ้ายังหาไม่เจอก็โทรไปถาม IR
 • ประมาณการกำไรจากการขายสินทรัพย์ จากสูตร กำไรจากการขายสินทรัพย์เกิดจาก เงินสดรับจากการขาย หักด้วย มูลค่าทางบัญชี
 • หาราคาเป้าหมายคร่าวๆ ด้วย PE โดย ราคาเท่ากับ กำไรที่คาดการณ์ คูณ อัตรา PE คูณซัก 3-4 เท่าของกำไรพอกำไรพิเศษต้องรีบเข้ารีบออกมันมาครั้งเดียว
 • รอให้หุ้นวิ่งแล้วก็ขายถ้าโชคดีท่านจะมีกำไร

ตัวอย่าง FANCY

งบ 9 เดือนมีกำไร 32 ล้าน

ประกาศงบ 9 เดือนมามีกำไร 32 ล้าน แต่เงินสดสุทธิจากการดำเนินงานไม่มีเงินสด สงสัยไม่ใช่กำไรปกติ วิธีหากำไรพิเศษง่ายๆให้เข้าไปดูที่งบกระแสเงินสดตรง CFO ถ้าเป็นกำไรที่ไม่เกี่ยวกับการดำเนินงานที่อยู่ในงบกำไรขาดทุน เขาก็จะจัดประเภทโดยเอาเอากำไรจากการขายสินทรัพย์มาหักออกในงบกระแสเงินสดในส่วนของ CFO แล้วเอาไปบวกกลับใน CFIผลกระทบด้านราคาราคาวิ่งตอนวันออกข่าวกับ วันใกล้ๆประกาศงบ จากนั้นแป้กกลับมาที่เดิม
ผลกระทบด้านราคา

เจริญในการลงทุนทุกท่าน

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม