วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2555

หลักการบริหารความเสี่ยงแบบบ้านๆ

ในการดำเนินชีวิตหรือการทำธุรกิจความเสี่ยง(risk)เป็นสิ่งที่เราไม่อยากเจอแต่ก็หนีไม่ได้เพราะธรรมทั้งปวงล้วนตกอยู่ใต้กฎไตรลักษ์คือไม่เที่ยง(ทุกข์) เปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัย(อนิจจัง) และบังคับให้เป็นไปตามใจอยากไม่ได้(อนัตตา) แต่ถ้าไม่รับความเสี่ยงก็ไม่ได้ผลตอบแทนทนฝากเงินแบงค์ดอกเบี้ยต่ำๆไปแล้วกัน ดังนั้นเมื่อหลีกหนีไม่ได้ก็ต้องเข้าไปเรียนรู้ความเสี่ยงให้ถ่องแท้แล้วจะอยู่กับความเสี่ยงได้อย่างมีความสุข

กระบวนการจัดการความเสี่ยง
หลักการบริหารความเสี่ยงแบบบ้านๆขั้นแรกก็ต้องระบุความเสี่ยงให้ได้ก่อน ก็ต้องหาเวลาว่างๆมานั่งนึกๆดูว่าแต่ละเหตุการณ์ที่เข้ามาส่งผลกระทบอย่างไรกับเราและเหตุการณ์นั้นมีโอกาสเกิดขึ้นแค่ไหน list มาให้หมด อยากของ ปตท. เขา list รายการความเสี่ยงเกือบ 20,000 รายการ

ขั้นต่อมาคือการวิเคราะห์ความเสี่ยงถ้าขยันหน่อยก็จะทำออกมาเป็น risk matrics  แกนตั้งแสดงโอกาสที่เหตุการนั้นจะเกิดแกนนอนแทนผลกระทบที่เหตุการณ์นันจะเกิดขึ้น ที่เราต้องสนใจมากที่สุดก็คือช่องสีแดงๆครับก็คือเหตุการณ์ที่ผลกระทบสูงและโอกาสที่จะเกิดสูง เหมือนกฎ 80 : 20 ผลกระทบ 80% มาจากเหตุเพียงแค่ 20% ดังนั้นถ้าเราควบคุม 20% นี้ได้ก็ลดปัญหาไปได้เยอะครับ
risk matrics แบบ 2x2
ขั้นตอนต่อไปก็คือการจัดการความเสี่ยงแต่ละเหตุการณ์ที่เข้ามากระทบมีทางเลือกในการจัดการ 3 ทางหลักๆก็คือ
1. รับความเสี่ยง อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดวะถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นก็ปวดหัวเล็กๆ แล้วก็แก้ปัญหาไป
2. ลดความเสี่ยง ก็หาทางป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้น หรือหาวิธีบรรเทาเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเช่นเข้าไปซื้อประกันหรือใช้ตราสารอนุพันธ์เช่น future
3. กระจายความเสี่ยง ให้นึกเหมือนเอาไข่ไปแบ่งใส่ไว้ในตะกล้าหลายๆใบ มันคงไม่แตกพร้อมกันหรอกน่า

จากนั้นไปก็บริหาร (วางแผน ควบคุม ติดตาม) ตามแผนที่เราวางไว้ไปเรื่อยๆครับ แล้วก็กลับไปข้อ 1 ใหม่

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น

สงสัยอะไรถามได้ครับผม